Artikel

Werken bij zomerse temperaturen

Warm weer? Laat uw werknemers voldoende drinken.

Met de zomer in zicht, komen we aan een mooie tijd van het jaar. Velen genieten van een deugddoende vakantie of trekken zich terug op een terrasje met een verfrissend glaasje. Toch wordt er ook in de zomer hard gewerkt. Hoge temperaturen verhinderen soms dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verhinderen bij het overschrijden van bepaalde temperaturen.

Wees voorbereid en kijk na wat er van een werkgever wordt verwacht. De regelgeving hierover vindt men terug op de website van de FODWASO (Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg). Meer informatie en de regelgevende tekst vindt men bij Rechten van werknemers bij warm weer onder het thema Welzijn op het werk.

We geven graag enkele tips bij overschrijding van maximumtemperatuur.

 

KLEMTOON LIGT OP RISICOANALYSE

Tijdens zo’n risicoanalyse moet rekening gehouden worden met de verschillende factoren die een rol spelen in de thermische omgeving:

 • de luchttemperatuur en de thermische straling
 • de relatieve luchtvochtigheid
 • de luchtstroomsnelheid
 • de fysieke werkbelasting en de werkkledij met inbegrip van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • de gebruikte werkmethodes en arbeidsmiddelen.

In functie van de resultaten van die risicoanalyse neemt de werkgever de gepaste preventiemaatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met actiewaarden. Die waarden houden rekening met de fysieke werkbelasting, die dan weer wordt uitgedrukt in Watt.

 

MINIMUM- EN MAXIMUMTEMPERATUUR

Voor koude omgevingen wordt de luchttemperatuur (°C) opgegeven. Voor warme omgevingen geldt de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)-index. Die index houdt niet alleen rekening met de temperatuur, maar ook met de vochtigheid, de thermische straling en de luchtsnelheid. Zo kan de temperatuur van de lucht 40 °C zijn, terwijl de WBGT-index slechts 25 bedraagt.

De temperatuur kan te hoog zijn door het klimaat, maar zulke warmte zorgt in ons land zelden voor een overschrijding van de maximumwaarden. Er zijn evenwel ook technologische oorzaken mogelijk. Dan is de warmte vooral afkomstig van machines, lampen, ovens,...

Actiewaarden voor blootstelling aan WARMTE:

Fysieke werkbelasting

WBGT-index

Licht of zeer licht (tot 234 Watt)

29

Halfzwaar (235 - 360 Watt)

26

Zwaar (361 - 468 Watt)

22

Zeer zwaar (> 468 Watt)

18

 

Actiewaarden voor blootstelling aan KOUDE:

Fysieke werkbelasting

Minimale luchttemperatuur

Zeer licht (< 117 Watt)

18°C

Licht (117 - 234 Watt)

16°C

Halfzwaar (235 - 360 Watt)

14°C

Zwaar (361 - 468 Watt)

12°C

Zeer zwaar (> 468 Watt)

10°C

 

Opgelet: er zijn geen actiewaarden wat betreft het temperatuurverschil. Voor mensen die in frigo’s of koelruimtes werken, is de overgang naar dagtemperatuur natuurlijk groter in de zomermaanden. Dat is lichamelijk oncomfortabel, maar houdt geen specifiek gezondheidsrisico in.

 

MAATREGELEN BIJ OVERSCHRIJDING VAN MAXIMUMTEMPERATUUR

Elke onderneming beschikt best over een op voorhand uitgeschreven en gedetailleerd beleid. Het betreft:

 • de keuze en het gebruik van collectieve en individuele beschermingsmiddelen
 • de toepassing van rusttijden
 • het gebruik van ontspanningslokalen
 • het aanbieden van de gepaste verfrissende dranken.

 

Risico's voorkomen en bestrijding van de risico's aan de bron:

 • externe oppervlaktes wit schilderen zodat zonnestralen gereflecteerd worden
 • thermische isolatie van wanden en daken
 • goede oriëntatie van lokalen
 • geblindeerde ruiten, zonneschermen

 

Collectieve bescherming:

 • machines: warme onderdelen isoleren, ventilatie, plaatsen van scherm tussen warmtebron en werkpost, ...
 • lokalen: luchtvochtigheid controleren, airco, ventilatie, ...
 • afdak ter bescherming tegen rechtstreekse zonnestralen
 • daken besproeien met water

 

Kansverlagende maatregelen, omstandigheden verbeteren:

Mens en gedrag:

 • regelmatig water drinken
 • lichte maaltijden nemen
 • Uitrusting: arbeidsbelasting verminderen door gebruik van hulpmiddelen
 • Omgeving: extra ventilatie voorzien

Organisatie arbeid:

 • automatisering van bepaalde processen
 • inlassen van pauzes
 • zwaar werk uitvoeren bij lage temperaturen
 • uurrooster aanpassen
 • ter beschikking stellen van gekoelde dranken

Individuele bescherming:

 • aanpassing kleding
 • hoofddeksel ter bescherming tegen rechtstreekse zonnestralen
 • speciale kleding: anti-thermisch, geventileerd, ...
 • Informatie, vorming, waarschuwing: werknemers informeren over het gevolgde beleid en de procedures
 • Schadegerichte maatregelen: verkoelende crème voorzien (aftersun)

 

BRON: Lees meer op de website van Groep IDEWE.

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

Boeren houden Brussels Airport sneeuw- en ijsvrij

Regioconsulent Tom Govaerts van WERKERS schreef een leuke reportage voor het online tijdsschift Hectares. LEES HIER HET ARTIKEL OVER DE WINTERDIENST.

Diensten voor land- en tuinbouw

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Onderhoudsvergoeding voor werkkledij in de tuinbouwsector

Op 13/11/2019 werd er in het Paritair Comité voor de tuinbouw een nieuwe CAO afgesloten inzake werkkledij (nr. 155832/CO/145). De vraag die steeds weer opduikt is of er een vergoeding moet betaald worden voor werkkledij. We informeren u over de belangrijkste bepalingen in deze nieuwe CAO.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid

Lonen groene sectoren

De indexering in de groene sectoren (pc 144-145) bedraagt 10,96%. Met ingang van 01 januari 2023 zullen dus zowel de baremalonen als de actuele lonen stijgen met 10,96%.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid

EINDEJAARSPERIODE!!

Aangepaste openingsuren van de kantoren tijdens de eindejaarsperiode:

Op 26/12/2022 en 02/01/2023 zullen alle kantoren gesloten zijn.

Wij wensen iedereen een mooi en gezellig einde van het jaar en een fantastische start voor 2023!

 

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid