Privacy

Deze website wordt beheerd door Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba, alle drie met maatschappelijke zetel op de Diestsevest 40 te 3000 Leuven. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@werkers.be.

 

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba vinden de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over het aanbod WERKERS van Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba, zijn producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, formulieren om lid te worden of contact op te nemen) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer,…) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zullen Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba deze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba mee te delen. Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba kunnen u de toegang tot hun websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba zullen de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 1.3).

De persoonsgegevens die Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba verzamelen worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba een overeenkomst hebben gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Doel van de verwerking: Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba verwerken de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.

U kunt Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan door een aangetekend schrijven te richten naar bovenstaand adres of door het verzenden van een e-mail naar info@werkers.be.

 

Update van deze privacyverklaring

Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba kunne deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Gebruik van cookies

Wanneer Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba gebruiken maken van cookies dan doen ze dit om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van hun website www.werkers.be beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website(s) niet of niet optimaal werken. Indien u onze website(s) verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen (zie verder) dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op elk moment te blokkeren.

 

Wat zijn cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

 

Cookie-beleid Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba

Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba kunnen gebruik maken van volgende cookies:

 

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op onze fora. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op een van de websites van Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

 

Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

 

Embedded content

Ter ondersteuning van onze journalistieke- en andere mediactiviteiten wijst de WERKERS website soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.  Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raden Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

 

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.