Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van respectievelijk de verenigingen WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba, alle drie met maatschappelijke zetel op de Diestsevest 40 te 3000 Leuven.

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba.

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor klanten, leden, vennoten en/of uitzendkrachten van één van de drie bovenvermelde rechtspersonen, zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba.

 

Links

Links naar de WERKERS website en/of deelpagina’s

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de website van WERKERS. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de WERKERS website moet duidelijk zichtbaar zijn.

Links naar andere websites beheerd door WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba

Deze website bevat links naar andere websites beheerd door WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.

Links naar websites beheerd door derden

Deze website bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba controleren deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba de informatie op deze websites goedgekeurd hebben.

 

Invoegen (embedden) van grafieken beschikbaar op de WERKERS website

U mag bepaalde grafieken van WERKERS die u kosteloos aan de hand van widgets worden aangeboden op de WERKERS website integreren op eigen websites als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Voor commercieel en/of professioneel gebruik van de beschikbare grafieken (en bijhorende data) vraagt u de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba. Onder commercieel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites waarvan de content wordt aangeboden tegen betaling ("betalende dienstverlening") of op websites met advertising. Onder professioneel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites ter verrijking van de eigen content voor bedrijfsdoeleinden. Voor het embedden van de beschikbare grafieken maakt u enkel gebruik van de insluitmogelijkheid die u ter beschikking wordt gesteld op de WERKERS website. Dit zorgt ervoor dat de geïntegreerde grafieken steeds WERKERS branded zijn. De integratie van het beschikbare materiaal geeft u niet het recht WERKERS en/of WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba op enige wijze te associëren met uw site. U respecteert de context waarbinnen u de beschikbare grafieken op de WERKERS website worden aangeboden. De beschikbare grafieken mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België. U beschikt geenszins over de toelating om een archief op te bouwen van grafieken beschikbaar op de website www.werkers.be en zijn deelpagina’s.

U aanvaardt dat WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba niet aansprakelijk zijn voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van de beschikbare grafieken. WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba blijven uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van het door hen ter beschikking gestelde materiaal, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.

WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba hebben het recht de onmiddellijke verwijdering te vragen van het geïntegreerde materiaal op uw website. Ook behouden WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.

 

Aansprakelijkheid van WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba

De informatie op de website www.werkers.be is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Wij streven ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kunnen WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in Aanneming cvba hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.