Case

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt. Ben Kusters, directeur van WERKERS, en Bart van Weyenberg, adjunct directeur van WERKERS in uitzenden, bogen zich over dit vraagstuk en kwamen tot interessante conclusies.

Robots werken 24 uur per dag, zijn nooit ziek, vragen niet om loonsverhoging en staken niet”, zei Minister Asscher in juni 2015. “Dat klinkt fantastisch. Zetten wij in de toekomst dan enkel nog robots aan het werk? Zo’n vaart zal het uiteraard niet lopen, maar we kunnen niet ontkennen dat er op de arbeidsmarkt al heel wat wordt geautomatiseerd, met de nodige veranderingen tot gevolg…”, meent Ben.

Robotisering

Literatuur leert ons het volgende: Door robotisering wordt een heel aantal taken, dat eerst door mensen werd uitgevoerd, door robots uitgevoerd. De eerste 'zichtbare' vormen van robotisering werden reeds duidelijk in de automobielindustrie, waar laswerkzaamheden in toenemende mate aan robots worden uitbesteed. Uiteraard volgden vele andere sectoren, waaronder ook de land- en tuinbouw en de voedingsindustrie. Tevens worden robots ingezet voor verkenningswerkzaamheden in gevaarlijke situaties. Het aantal taken dat wordt uitgevoerd door robots stijgt vandaag de dag nog steeds. Dat stuit echter op zowel positieve als negatieve reacties.

Effecten op de arbeidsmarkt: veranderingen en verschuivingen

Dat de arbeidsmarkt door robotisering onherkenbaar gaat veranderen, is ondertussen voor iedereen duidelijk. Echter, velen vrezen dat hierdoor miljoenen banen en lonen bedreigd zullen worden. Zij vrezen ook dat robotisering ten koste gaat van menselijke maat, kennis van werkprocessen en vervreemding zal veroorzaken. Laaggeschoolden en ouderen zullen zich minder makkelijk aanpassen, waardoor ze niet mee kunnen in de ontwikkelingen van vakmanschap…

Het doembeeld dat bijna 50% van de huidige beroepen een grote kans heeft om de komende jaren te verdwijnen, schijnt (gelukkig) niet heel reëel te zijn. Zo blijkt uit diverse onderzoeken. Het louter automatiseren van taken gaat immers veel te kort door de bocht. Veel jobs houden heel wat meer in dan alleen de taken die kunnen worden geautomatiseerd.

De voornaamste conclusie die men tot nu toe kan trekken is dat vooral de aard van het werk zal veranderen door het automatiseren van repetitieve taken. Hierdoor krijgt de beroepsbevolking de kans om zich te richten op het ontwikkelen van competenties die niet door een robot kunnen worden vervangen. Deze beroepen en/of taken hebben dan ook vaak een sociaal, creatief, probleemoplossend of organisatorisch karakter. Een aantal kansrijke competenties die hieronder vallen zijn: creativiteit, aanpassingsvermogen, sociabiliteit en empathie, plannen en organiseren en klantgerichtheid. Deze trend is overigens niet nieuw en speelt al sinds de industriële revolutie voor vele beroepen. Toch zal de verschuiving van taken en competenties voor de huidige generatie arbeidskrachten een logisch gevolg zijn van de toenemende robotisering, en dat is maar goed ook.

Klaar voor de toekomst

Ben Kusters en Bart Van Weyenberg aanschouwen deze trend en houden het hoofd koel: “WERKERS is klaar voor de toekomst. Wij beseffen dat (ongeacht de robotisering) veel werk nog steeds door mensen moet worden uitgevoerd. Hoe je het ook draait of keert, robots maken het werk van de mensen wel lichter en draaglijker, maar zeker niet overbodig. Mens en robot werken sámen. Menselijke interventie, de échte menselijke touch, zal altijd nodig blijven. Niet al het werk kan zomaar door robots overgenomen worden.“

“De arbeidsmarkt zal veranderen, maar er is steeds werk genoeg. Dat robotisering een verschuiving van competenties en taken met zich meebrengt wordt vaak gezegd en dat voelen wij ook. Jobs worden anders ingevuld. De vrijgekomen arbeidstijd wordt dan bijvoorbeeld meer benut voor kwaliteitscontrole en klantencontacten. Hierdoor zal de vraag naar meer technische en hoger geschoolde profielen stijgen”, concludeert Bart.

Ben vult aan: “Of het nu gaat om plukken van fruit, het maaien van graskanten, het vriesvrij houden van landingsbanen, het melken van koeien, het kuisen van varkensstallen, het verzorgen van dieren, … ondernemingen en organisaties kunnen bij WERKERS steeds een beroep doen op een groot aantal werkkrachten voor vele (manuele) taken, opdrachten of aanbestedingen. Wij gaan steeds op zoek naar het juiste profiel voor de juiste job. Het toetsen en afwegen van de juiste competenties en vaardigheden zijn hierbij erg belangrijk. Daarnaast kunnen (toekomstige) werkkrachten als tijdelijke of vaste werknemer, uitzendkracht, seizoenarbeider of zelfstandig aannemer bij WERKERS terecht voor het uitvoeren van talrijke taken die niet door robots uitgevoerd (kunnen) worden. Zowel laag- als hoogopgeleide profielen, zelfstandigen en/of freelancers zijn welkom.”

“WERKERS is en blijft een bussiness van ‘mensen’", aldus Bart.

De ideale werkkracht?

Om het bovenstaande thema kracht bij te zetten, maakte WERKERS in samenwerking met Frederic Cervini van Refractor  een ludiek filmpje met Y796, een echte robot. Y796 komt solliciteren bij WERKERS en stelt zichzelf voor als “de ideale werkkracht”. Benieuwd hoe onze robot Y796 het ervan afbrengt tijdens zijn sollicitatie?  Bekijk het hier!

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

"Eén keer per jaar zetten wij de bloemetjes buiten"

Dat tuinbouwactiviteiten vaak worden gecombineerd, illustreert het bedrijf Coeck-Feremans uit Waarloos.

Uitzendarbeid

Zowel bij ziekte als bij vakantie

Het varkensbedrijf van Rik Vanbecelare en WERKERS zijn samen opgegroeid. “Dertig jaar geleden waren we net gestart met ons bedrijf, toen mijn vrouw haar arm brak”, vertelt Rik. “Zij verzorgt de biggen maar viel toen voor een hele periode uit.

Bedrijfshulpverzekering

Nieuwe talenten ontdekken via uitzendarbeid

De firma Agripom/Warnez is gespecialiseerd in het telen, wassen, uitlezen en verpakken van aardappelen, voornamelijk voor de horeca en grootdistributie met onder andere Carrefour, Delhaize en Lidl als voornaamste klanten.

HR Services
Uitzendarbeid

Zorg voor een correcte aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk!

Het is verplicht om je aan te sluiten bij een externe dien

Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid

FLEXI-JOBS IN LAND- EN TUINBOUW

Zijn flexi-jobs in de land- en tuinbouw sinds januari 2024 mogelijk?

HR Services
Uitzendarbeid

Zomertijd

Herinnering: De zomertijd begint dit weekend!​

 

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
Uitzendarbeid