Artikel

Onderhoudsvergoeding voor werkkledij

ALGEMENE REGEL

Het dragen van werkkledij is verplicht, tenzij de risicoanalyse zou uitwijzen dat het niet nuttig is, met andere woorden dat de activiteit niet bevuilend is. Belangrijk om te noteren is dat het hier enkel gaat over werkkledij. Deze kledij moet voorkomen dat de werknemer zich VUIL maakt. Over welk soort kledij het dan gaat, is afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Ieder bedrijf kan autonoom beslissen welke kledij het best geschikt is voor het beschermen van de werknemers. Bij twijfel kan men steeds de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk inschakelen.

De werkgever is verplicht om de werkkledij gratis ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat deze wordt onderhouden en gereinigd. Het is verboden om een premie of vergoeding te geven aan de werknemers om hen te belasten met dit onderhoud.

 

UITZONDERING

Echter, hierop bestaat een uitzondering. Een onderneming kan een algemeen verbindend verklaarde CAO sluiten waarin vermeld wordt dat de werknemer recht heeft op een premie of vergoeding om zelf te zorgen voor de aanschaf, de reiniging, de herstelling, het onderhoud en de hernieuwing van zijn werkkledij.

Risicoanalyse

Dergelijke CAO kan pas gesloten worden op voorwaarde dat uit de risicoanalyse is gebleken dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemers en diens omgeving.

We vestigen er wel de aandacht op dat het niet gaat over beschermingskledij of persoonlijke beschermingsmiddelen, die de werknemer moet beschermen tegen bepaalde gezondheids- of veiligheidsrisico’s. Deze kledij moet immers ALTIJD door de werkgever voorzien worden en dient ook door de WERKGEVER onderhouden te worden. De werknemers mogen in geen geval zelf instaan voor de aanschaf en onderhoud van dergelijke beschermingskledij of –middelen.

Vooraleer de werkgever ermee akkoord gaat dat de werknemer instaat voor het onderhoud van de werkkledij, moet er dus onderzocht worden of er mogelijke risico’s zijn wat betreft het welzijn of de gezondheid van de werknemers. Hierbij moet eventueel de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk betrokken worden. Wanneer uit deze analyse blijkt dat de risico’s voor de werknemers te hoog liggen, dient de werkgever zelf in te staan voor het onderhoud van de kledij.

 

CAO VOOR DE TUINBOUW

Op 13/11/2019 werd er in het Paritair Comité voor de tuinbouw een CAO afgesloten inzake werkkledij (nr. 155832/CO/145).

Onderhoudsvergoeding voor werknemers die zelf instaan voor het onderhoud:

In een onderling schriftelijk akkoord met de werknemers, na een risicoanalyse, kan de werkgever op ondernemingsniveau afspreken dat de werknemers zelf zullen instaan voor het onderhoud van hun werkkledij. Deze werknemers hebben dan recht op een wekelijkse vergoeding ten laste van de werkgever. Deze vergoeding moet alle kosten dekken die verbonden zijn aan het onderhoud van de werkkledij.

Aankoop van de werkkledij:

Wat betreft de aankoop van de werkkledij, staat er duidelijk vermeld in de CAO dat deze altijd ten laste valt van de werkgever. De werkkledij moet immers voldoen aan bepaalde vereisten op het vlak van kwaliteit en uniformiteit. Daarom blijft de werkkledij altijd eigendom van de werkgever. Bij uitdiensttreding van een werknemer moet de werkkledij terug aan de werkgever bezorgd worden. Wanneer de werkkledij aan vervanging toe is, is dit tevens de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Bedrag:

Sinds 1/12/2020 werden de bedragen van de wekelijkse vergoedingen gelijkgesteld voor alle sectoren. Het gaat om een netto vergoeding waarop geen RSZ-bijdragen en geen belastingen verschuldigd zijn.

Op 1/1/2024 werd het bedrag geïndexeerd:

P.C. 144: 4,64€/week (0,93€/dag)

P.C. 145: 4,64€/week (0,93€/dag)

Per begonnen dag, hebben werknemers recht op 1/5e van de hierboven vermelde week-vergoeding, met een maximum van 5/5e per week.

Elk jaar op worden deze vergoedingen geïndexeerd.

Sinds de toetreding van de bedienden vanuit PC 200 tot het PC 144 en 145, hebben ook bedienden recht op een werkkledijvergoeding, indien van toepassing.

 

ANDERE SECTOREN EN BEDRIJVEN

Sinds 1 augustus 2023 is het mogelijk om een ondernemings-cao af te sluiten die voorziet in de betaling van een vergoeding in plaats van de terbeschikkingstelling en het onderhoud van werkkledij. Voorheen kon alleen een sectorale CAO in deze vergoeding voorzien.

 

UITZENDKRACHTEN

Hebt u via WERKERS uitzendkrachten aan het werk, vragen wij u om ons op de hoogte te houden van de regeling op uw bedrijf via dit formulier.

 

BRON: GROUPS S sociaal secretariaat en Partena

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Veel ervaring opdoen!

Pieter Van Looveren is al de vierde generatie op een familiaal melkveebedrijf in Wuustwezel. Hij is 23 jaar oud, intussen al bijna 5 jaar aan de slag als bedrijfsverzorger en daardoor al een schat aan ervaring rijker.

 

Bedrijfshulpverzekering

Stijn, 10 jaar bedrijfsverzorger

Stijn Turrekens uit Ursel is rundveespecialist en is gepassioneerd door de fokkerij. Hij is ook een vlotte kerel en een boeiend verteller. Stijn is 28 jaar en hij is nu al 10 jaar bij WERKERS aan de slag als bedrijfsverzorger in Oost- en West-Vlaanderen.

Bedrijfshulpverzekering

Zomertijd

Herinnering: De zomertijd begint dit weekend!​

 

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
Uitzendarbeid

Vrolijk Paasfeest!

Namens het hele team willen we u een vrolijk Paasfeest wensen!

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid

NIEUWE REGELING SEIZOENARBEID VANAF 1/7/2023

Sinds 01/07/2023 geldt een nieuwe regeling voor seizoenarbeid. 

 

Bedrijfshulpverzekering
Uitzendarbeid