Artikel

NIEUWE REGELING SEIZOENARBEID VANAF 1/7/2023

Sinds 01/07/2023 geldt een nieuwe regeling voor seizoenarbeid. 

 

DE REGELING

De regeling heeft betrekking op 3 zaken:

  • Uitbreiding van het aantal dagen seizoenarbeid
  • Het loon van seizoenarbeid gaat naar de 1ste categorie vaste arbeid m.a.w. het seizoensloon wordt (al dan niet geleidelijk) afgeschaft
  • De compensatie van de loonkost door de overheid

De nieuwe regeling zal geldt vanaf 1 juli 2023 en is definitief geworden. 

 

AANTAL DAGEN

Het aantal dagen dat een seizoenarbeider mag werken bedraagt:

  • Tuinbouw:              100 dagen (uitbreiding van 35 dagen)
  • Landbouw:            50 dagen (uitbreiding van 20 dagen)
  • Melkveehouderij: 100 halve dagen (nieuw)

Meer info m.b.t. de modaliteiten voor de 100 halve dagen in de melkveehouderij, kan u hier terugvinden.

De teller in Green@work zal worden uitgebreid met ook de dagen LB.

In een combinatie van seizoenarbeid tuinbouw, landbouw, landbouw halve dagen (en horeca!) mag het maximaal aantal dat een seizoensarbeider werkt nooit meer dan 100 dagen bedragen.

 

Helaas keurde de ministerraad op 30/6/2023 een wetsvoorstel goed waarin staat dat het aantal dagen voor een UITZENDKRACHT echter ongewijzigd blijft. Ondanks de vele demarches van de uitzendsector, werd de uitsluiting opgenomen in de definitieve wetteksten. Dat wil zeggen: Voor seizoenarbeiders die via uitzendarbeid aan het werk zijn, blijft de oude regeling gelden, zijnde 65 dagen in de tuinbouw of 30 dagen in de landbouw. Zij kunnen niet aan de slag in de regeling van de halve dagen in de melkveehouderij.

Meer info op de website van de RSZ.

 

LONEN

De nieuwe minimumlonen zijn onvoorwaardelijk van toepassing vanaf 01/07/2023. Indien er al hogere lonen worden betaald, dienen deze evt. enkel opgetrokken te worden tot het minimumloon m.a.w. evt. hogere lonen dienen NIET lineair verhoogd te worden.

Het uitzendkantoor moet hetzelfde loon uitbetalen als de werkgevers in de land- en tuinbouw.

 

 

01/01/2023

01/07/2023

01/01/2024*

01/07/2024*

Landbouw

10,97

11,53 (+0,56)

11,53

11,53

Groenteteelt

10,75

11,98 (+1,23)

11,98

11,98

Fruitteelt

10,75

12,41 (+1,66)

12,41

12,41

Bloemisterij

11,75

12,32 (+0,57)

12,88 (+0,56)

12,88

Boomkwekerij

13,16

13,52 (+0,36)

14,02 (+0,50)

14,52 (+0,50)

* Nog geen rekening gehouden met de indexaties op deze tijdstippen.

 

COMPENSATIE

De overheid voorziet in bepaalde compensaties voor de loonstijging.

Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 zullen een aantal bepalingen, onder andere met betrekking tot de contingenten, wijzigen zoals aangekondigd in de tussentijdse mededeling van 4 juli 2023.

Daarnaast verlagen ook een aantal dagforfaits. Omdat de regelgeving hieromtrent nog niet meteen werd goedgekeurd, werden de wijzigingen pas gepubliceerd in de tussentijdse mededeling van 26/9/2023 en de tussentijdse mededeling van 12/1/2023

Meer info op de website van de RSZ.

De regeling die voorzien is in de sector land- en tuinbouw ter compensatie van de verhoging van het loon van seizoenarbeiders (vrijstelling bedrijfsvoorheffing en/of verlaagde RSZ-bijdrage) zal mogelijks niet gelden voor seizoenarbeiders die werken via een uitzendkantoor. We volgen het op.

De concrete uitwerking én de timing van uitvoering zijn echter op dit moment niet geheel duidelijk. We zijn hiervoor via ons sociaal secretariaat in gesprek met de fiscus en de RSZ. Elke compensatie die WERKERS krijgt voor de periode van 01/07/2023 tot heden zal integraal worden gecrediteerd aan de klant.

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Veel ervaring opdoen!

Pieter Van Looveren is al de vierde generatie op een familiaal melkveebedrijf in Wuustwezel. Hij is 23 jaar oud, intussen al bijna 5 jaar aan de slag als bedrijfsverzorger en daardoor al een schat aan ervaring rijker.

 

Bedrijfshulpverzekering

Stijn, 10 jaar bedrijfsverzorger

Stijn Turrekens uit Ursel is rundveespecialist en is gepassioneerd door de fokkerij. Hij is ook een vlotte kerel en een boeiend verteller. Stijn is 28 jaar en hij is nu al 10 jaar bij WERKERS aan de slag als bedrijfsverzorger in Oost- en West-Vlaanderen.

Bedrijfshulpverzekering

Zomertijd

Herinnering: De zomertijd begint dit weekend!​

 

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
Uitzendarbeid

Vrolijk Paasfeest!

Namens het hele team willen we u een vrolijk Paasfeest wensen!

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid

Lonen groene sectoren

NIEUWE BEDRAGEN VANAF  1/1/2024

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid