Artikel

NIEUWE REGELING SEIZOENARBEID VANAF 1/7/2023

Sinds 01/07/2023 geldt een nieuwe regeling voor seizoenarbeid.

 

DE REGELING

De regeling heeft betrekking op 3 zaken:

  • Uitbreiding van het aantal dagen seizoenarbeid
  • Het loon van seizoenarbeid gaat naar de 1ste categorie vaste arbeid m.a.w. het seizoensloon wordt (al dan niet geleidelijk) afgeschaft
  • De compensatie van de loonkost door de overheid

De nieuwe regeling zal gelden vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023, onder voorbehoud van publicatie van de wet en het KB in het Belgisch staatsblad.

 

AANTAL DAGEN

Het aantal dagen dat een seizoenarbeider in 2023 mag werken bedraagt:

  • Tuinbouw:              100 dagen (uitbreiding van 35 dagen)
  • Landbouw:            50 dagen (uitbreiding van 20 dagen)
  • Melkveehouderij: 100 halve dagen (nieuw)

Meer info m.b.t. de modaliteiten voor de 100 halve dagen in de melkveehouderij, kan u hier terugvinden.

De teller in Green@work zal worden uitgebreid met ook de dagen LB.

In een combinatie van seizoenarbeid tuinbouw, landbouw, landbouw halve dagen (en horeca!) mag het maximaal aantal dat een seizoensarbeider werkt nooit meer dan 100 dagen bedragen.

 

We vernemen helaas dat de ministerraad op 30/6/2023 een wetsvoorstel goedkeurde waarin staat dat het aantal dagen voor een UITZENDKRACHT echter ongewijzigd blijft. Ondanks de vele demarches van de uitzendsector, zal de uitsluiting opgenomen worden in de definitieve wetteksten. Dat wil zeggen: Voor seizoenarbeiders die via uitzendarbeid aan het werk zijn, blijft de oude regeling gelden, zijnde 65 dagen in de tuinbouw of 30 dagen in de landbouw. Zij kunnen niet aan de slag in de regeling van de halve dagen in de melkveehouderij.

 

LONEN

De nieuwe minimumlonen zijn onvoorwaardelijk van toepassing vanaf 01/07/2023. Indien er al hogere lonen worden betaald, dienen deze evt. enkel opgetrokken te worden tot het minimumloon m.a.w. evt. hogere lonen dienen NIET lineair verhoogd te worden.

Het uitzendkantoor moet hetzelfde loon uitbetalen als de werkgevers in de land- en tuinbouw.

 

 

01/01/2023

01/07/2023

01/01/2024

01/07/2024

Landbouw

10,97

11,53 (+0,56)

11,53

11,53

Groenteteelt

10,75

11,98 (+1,23)

11,98

11,98

Fruitteelt

10,75

12,41 (+1,66)

12,41

12,41

Bloemisterij

11,75

12,32 (+0,57)

12,88 (+0,56)

12,88

Boomkwekerij

13,16

13,52 (+0,36)

14,02 (+0,50)

14,52 (+0,50)

 

COMPENSATIE

De overheid voorziet in bepaalde compensaties voor de loonstijging.

Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 zullen een aantal bepalingen, onder andere met betrekking tot de contingenten, wijzigen zoals aangekondigd in de tussentijdse mededeling van 4 juli 2023.

Daarnaast verlagen ook een aantal dagforfaits. Omdat de regelgeving hieromtrent nog niet meteen werd goedgekeurd, werden de wijzigingen pas gepubliceerd in de tussentijdse mededeling van 26/9/2023.

​​​​​​​WERKERS engageert zich om de voordelen die op korte of lange termijn voorvloeien uit deze compensatie integraal terug te storten aan de klant, indien dit van toepassing zou zijn.

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Veel ervaring opdoen!

Pieter Van Looveren is al de vierde generatie op een familiaal melkveebedrijf in Wuustwezel. Hij is 23 jaar oud, intussen al bijna 5 jaar aan de slag als bedrijfsverzorger en daardoor al een schat aan ervaring rijker.

 

Bedrijfshulpverzekering

Stijn, 10 jaar bedrijfsverzorger

Stijn Turrekens uit Ursel is rundveespecialist en is gepassioneerd door de fokkerij. Hij is ook een vlotte kerel en een boeiend verteller. Stijn is 28 jaar en hij is nu al 10 jaar bij WERKERS aan de slag als bedrijfsverzorger in Oost- en West-Vlaanderen.

Bedrijfshulpverzekering

Onderhoudsvergoeding voor werkkledij

ALGEMENE REGEL

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid

Lonen groene sectoren

1 januari 2023

De indexering op in de groene sectoren (pc 144-145) bedraagt 10,96%. Met ingang van 1 januari 2023 zullen dus zowel de baremalonen als de actuele lonen stijgen met 10,96%.

1 juli 2023

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid

Wees paraat voor de flitsactie van de SIOD!

OOK LAND- EN TUINBOUW KRIJGT CONTROLES!

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
Uitzendarbeid