Corona-crisis

Corona-crisis

 

WERKERS verruimt zijn werking tijdens Corona-crisis ism Boerenbond

 

WERKERS blijft actief in deze tijden van Corona, meer nog, in samenwerking met Boerenbond, verruimen wij onze werking!

Wij zetten graag onze dienstverlening op een rijtje:

1. Voor onze leden en klanten blijven onze bedrijfsverzorgers, uitzendkrachten en vennoten dagelijks aan de slag daar waar de nodige maatregelen mbt het verspreiden van Corona kunnen gegarandeerd worden.

2. WERKERS organiseert een platform om bedrijven die geen werk meer hebben voor seizoenarbeiders omwille van Corona (bijv. sierteelt) en bedrijven die een tekort hebben aan seizoenarbeiders samen te brengen.

Heb je geen werk meer voor je seizoenarbeiders: klik hier.

Heb je seizoenarbeiders te kort: UPDATE 31/3/2020: Er is op dit moment helaas geen aanbod meer van seizoenarbeiders uit bedrijven die door COVID-19 geen werk meer hebben. Dit betekent niet dat er geen kandidaten beschikbaar zijn: heel wat (tijdelijk) werklozen hebben zich aangemeld om in de sector land- en tuinbouw te werken!
Ben je op zoek naar seizoenarbeiders en wil je een beroep doen op het uitzendkantoor van WERKERS? Neem dan contact op met één van onze kantoren of vul vrijblijvend dit formulier in, dan nemen wij zo snel als mogelijk contact op.

3. WERKERS Agrobedrijfshulp stelt gratis het verzekeringskader ter beschikking voor bedrijfsleiders die solidaire en kosteloze hulp willen bieden bij collega’s die problemen hebben met tewerkstelling of zelf te maken hebben met Corona.

4. Voor iedereen die de land- en tuinbouw wil ondersteunen en de komende periode wil werken in de sector, gaan wij op zoek naar een passende job binnen de regio. Studenten, tijdelijk werklozen, zelfstandigen, … kunnen zich kandidaat stellen bij WERKERS in uitzenden via dit formulier: https://www.werkers.be/contact.

5. Voor de zelfstandigen in de groene sector biedt WERKERS in aanneming de mogelijkheid om opdrachten bij andere zelfstandigen in de groene sector uit te voeren via de vennotenwerking.

Heb je tijd om bij een collega (zelfstandige) een opdracht uit te voeren? Klik hier .

Heb je nood aan de hulp van een collega (zelfstandige)? Klik hier.