Corona-crisis

Corona-crisis

 

WERKERS verruimt zijn werking tijdens Corona-crisis ism Boerenbond

 

WERKERS blijft actief in deze tijden van Corona, meer nog, in samenwerking met Boerenbond, verruimen wij onze werking!

Wij zetten graag onze dienstverlening op een rijtje:

1. Voor onze leden en klanten blijven onze bedrijfsverzorgers, uitzendkrachten en vennoten dagelijks aan de slag daar waar de nodige maatregelen mbt het verspreiden van Corona kunnen gegarandeerd worden.

2. WERKERS organiseert een platform om bedrijven die geen werk meer hebben voor seizoenarbeiders omwille van Corona (bijv. sierteelt) en bedrijven die een tekort hebben aan seizoenarbeiders samen te brengen.

Heb je geen werk meer voor je seizoenarbeiders: klik hier.

Heb je seizoenarbeiders te kort: klik hier .

3. WERKERS Agrobedrijfshulp stelt gratis het verzekeringskader ter beschikking voor bedrijfsleiders die solidaire en kosteloze hulp willen bieden bij collega’s die problemen hebben met tewerkstelling of zelf te maken hebben met Corona.

4. Voor iedereen die de land- en tuinbouw wil ondersteunen en de komende periode wil werken in de sector, gaan wij op zoek naar een passende job binnen de regio. Studenten, tijdelijk werklozen, zelfstandigen, … kunnen zich kandidaat stellen bij WERKERS in uitzenden via dit formulier: https://www.werkers.be/contact.

5. Voor de zelfstandigen in de groene sector biedt WERKERS in aanneming de mogelijkheid om opdrachten bij andere zelfstandigen in de groene sector uit te voeren via de vennotenwerking.

Heb je tijd om bij een collega een opdracht uit te voeren? Klik hier .

Heb je nood aan de hulp van een collega? Klik hier.

 

Op 25 maart 2020 gaf Boerenbond een uiteenzetting over tewerkstelling in de landbouw ten tijde van Corona via een webinar. WERKERS was van de partij en gaf een toelichting over het ondersteunende platform dat zij momenteel aanbieden, zoals hierboven beschreven. Wie de presentatie van deze webinar graag terug bekijkt, kan deze HIER terugvinden.