Artikel

Scherpe controles op Dimona!

WERKERS DOET VOOR UW UITZENDKRACHTEN DE DIMONA-AANGIFTE

Handig, want deze zorg nemen wij van u over!

Ook als uitzendkantoor zijn we echter gebonden aan de strenge Dimona-wetgeving.

Omdat een goede en correcte samenwerking cruciaal is, zetten we graag de belangrijkste regels omtrent Dimona nog eens op een rij. We vragen speciale aandacht bij seizoens- en studentenarbeid, omdat daar bijkomende elementen zoals een correct begin- en einduur moeten aangegeven worden.

 

DIMONA-WETGEVING

Alle werkgevers zijn verplicht om iedere in- en uitdiensttreding van hun werknemers elektronisch mee te delen aan de RSZ via het systeem van DIMONA (déclaration immédiate - onmiddellijke aangifte). Dit geldt ook voor de tewerkstelling van uitzendkrachten via de uitzendkantoren. Deze aangifte signaleert onmiddellijk aan de instellingen van de sociale zekerheid het begin en het einde van een arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever.

Een Dimona moet ingediend worden uiterlijk op het moment dat de werknemer begint te werken.

Een wijziging van de werkuren kan aangegeven worden, uiterlijk op het ogenblik dat de wijziging zich voordoet.

Een contract mag enkel geannuleerd worden ten laatste op de eerste dag van het arbeidscontract of beëindigd worden ten laatste op de eerste werkdag volgend op de effectieve beëindiging van de tewerkstelling.

Voor uitzendkrachten zorgt het uitzendkantoor voor de Dimona-aangiften. Als gebruiker hoeft u hiervan niet wakker te liggen, indien u ons tijdig op de hoogte brengt van de tewerkstelling van uw uitzendkrachten.

Voor onze klanten/gebruikers betekent dit dat WERKERS steeds OP VOORHAND op de hoogte moet zijn van uw planning. Elke indiensttreding, wijziging en/of annulatie dient u VOORAF aan ons door te geven. Bij afwezigheid van de uitzendkracht dient u ONMIDDELLIJK contact met ons op te nemen, zodat wij tijdig de nodige stappen kunnen ondernemen.

Hou hierbij rekening met onze openingsuren:

Elke werkdag: 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.30

Weekend en feestdagen: gesloten

 

STUDENTEN

Studenten mogen gedurende 600 u per kalenderjaar werken aan het voordelige RSZ-tarief met solidariteitsbijdragen zonder afhouding van bedrijfsvoorheffing. Via de website student@work kan je raadplegen hoeveel uren de student nog mag presteren aan de solidariteitsbijdrage.

Om het systeem van solidariteitsbijdragen te kunnen toepassen, moeten voorafgaandelijk de juiste werkdagen en werkuren worden gemeld aan Dimona.

Zonder een voorafgaandelijke Dimona zal een DmfA-aangifte onder solidariteitsbijdrage nooit aanvaard worden, ook al is het contingent van de student niet opgebruikt. Met andere woorden: als de Dimona laattijdig (ná aanvang van de tewerkstelling) werd ingediend, kan de solidariteitsbijdrage niet meer worden toegepast voor álle uren die in de Dimona aangifte van die periode werden opgenomen.

Een wijziging van het aantal uren is enkel mogelijk wanneer de Dimona tijdig (vooraf) werd ingelicht. Dit wordt niet als een laattijdige Dimona beschouwd.

 

GELEGENHEIDSWERK LAND- EN TUINBOUW

Gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw is een gunstregime voor de tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders: de bijdragen die voor de gelegenheidsarbeiders verschuldigd zijn, worden immers niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar op basis van een forfaitair dagloon en gedurende een bepaald aantal arbeidsdagen.

Wat betreft de Dimona-aangifte moet het effectieve begin-uur en het (verwachte) eind-uur van de prestatie aangegeven worden. Per tewerkstelling moet de aangifte tevens altijd voor slechts één dag gebeuren. Een nieuwe aangifte moet gebeuren voor elke dag dat de gelegenheidswerknemer prestaties verricht. Een juiste en tijdige aangifte van Dimona is noodzakelijk om een bijdrageberekening te doen op de voordelige forfaits.

In geval van wijzigingen dienen volgende spelregels gerespecteerd te worden:

  • Het beginuur kan gewijzigd worden tot uiterlijk op het moment dat de werknemer zijn prestaties aanvangt.
  • Indien het einduur vervroegt heeft WERKERS tijd tot middernacht om het werkelijke einduur te wijzigen.
  • Indien het einduur verlaat heeft WERKERS 8u de tijd om het einduur aan te passen.
  • Indien er geen prestaties werden geleverd heeft WERKERS tijd tot middernacht om de aangifte te annuleren.

Via de toepassing green@work kan je raadplegen hoeveel dagen de werknemer reeds gepresteerd heeft.

 

SANCTIES

Bij het niet respecteren van deze verplichtingen, voorziet artikel 181 van het Sociaal Strafwetboek de toepassing van strafsancties.

Daarnaast heeft de vaststelling van het niet respecteren van de DIMONA verplichting door een controleur, een sociaal inspecteur of een officier van de gerechtelijke politie, tot gevolg dat de werkgever een (hoge) solidariteitsbijdrage moet betalen.

Bovendien verliezen de werkgever en de werknemer hun fiscaal voordeel als student en/of seizoenwerknemer.

 

Bronnen: social security

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

"Eén keer per jaar zetten wij de bloemetjes buiten"

Dat tuinbouwactiviteiten vaak worden gecombineerd, illustreert het bedrijf Coeck-Feremans uit Waarloos.

Uitzendarbeid

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Nieuwe talenten ontdekken via uitzendarbeid

De firma Agripom/Warnez is gespecialiseerd in het telen, wassen, uitlezen en verpakken van aardappelen, voornamelijk voor de horeca en grootdistributie met onder andere Carrefour, Delhaize en Lidl als voornaamste klanten.

HR Services
Uitzendarbeid

Zorg voor een correcte aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk!

Het is verplicht om je aan te sluiten bij een externe dien

Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid

FLEXI-JOBS IN LAND- EN TUINBOUW

Zijn flexi-jobs in de land- en tuinbouw sinds januari 2024 mogelijk?

HR Services
Uitzendarbeid

Zomertijd

Herinnering: De zomertijd begint dit weekend!​

 

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
Uitzendarbeid