Jobstudenten

Jobstudenten 

Jobstudenten zijn ondertussen een vaste waarde geworden op onze arbeidsmarkt. Het inschakelen van studenten tijdens de schoolvakanties en weekends is enorm populair. Elk jaar gaan er meer en meer studenten aan de slag om een (zak)centje bij te verdienen. Studenten vullen dus heel wat vacatures in, niet alleen tijdens de vakantieperiodes maar ook in het weekend of op les-vrije dagen.

Op zoek naar jobstudenten of zoek je zelf een studentenjob? Contacteer ons dan tijdig!

 

WAAROM WERKERS?

 

Via WERKERS kunnen studenten volgens het wettelijk principe van uitzendarbeid worden ingeschakeld.

Bedrijven die samenwerken met WERKERS doen dit omdat ze:

- De studentenregeling complex vinden door de veelheid aan extra administratieve verplichtingen en beschermende maatregelen

- Zo weinig mogelijk administratie willen

- Zelf geen studenten kunnen vinden

- De administratie van eigen geselecteerde studenten willen uitbesteden

- Hierdoor zeer flexibel kunnen werken

- De selectie willen overlaten aan professionelen. 

 

Voordelen van WERKERS:

- Onze consulenten hebben een zeer grote sectorkennis

- U kunt rekenen op een correcte administratie

- Wij staan voor kwaliteit in het selecteren van uitzendkrachten

- U ervaart bij WERKERS een verregaande dienstverlening

- Bij WERKERS vindt u een transparantie verloning en prijszetting

 

 

Een uiterst belangrijke voorwaarde om te kunnen genieten van de gunstige studentenregeling is het respecteren van de bijzondere regels m.b.t. studentenarbeid:

 

ARBEIDSOVEREENKOMST

 

Het begint met het correct afsluiten van een studentenovereenkomst: deze overeenkomst wordt verplicht schriftelijk afgesloten en moet steeds in 2-voud worden opgesteld.

 

Een student zal de arbeidsovereenkomst steeds elektronisch ontvangen. Wanneer er voor hem/haar een contract wordt opgemaakt, ontvangt deze student een e-mail of SMS met hierin de boodschap dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst klaar staat. De elektronische arbeidsovereenkomsten bieden enkele interessante voordelen:

  • Een student heeft alle overeenkomsten tijdig en onmiddellijk in zijn/haar bezit;

  • Er kunnen geen overeenkomsten verloren gaan bij de verzending;

  • De verzending gebeurt in een 100% beveiligde omgeving;

  • De overeenkomsten worden gedurende 5 jaar bewaard.

Het is VERPLICHT om de arbeidsovereenkomst steeds mee te nemen naar het werk (ofwel op papier, ofwel elektronisch). Gelukkig! Met een smartphone heeft de student al zijn/haar overeenkomsten steeds op zak.

 

(Heeft de student nog geen berichten gekregen m.b.t. de elektronische arbeidsovereenkomsten? Laat hem/haar snel contact opnemen met WERKERS en bezorg ons zijn/haar emailadres of Gsm-nummer. Onze medewerkers helpen graag op weg om het eerste contract elektronisch te ondertekenen. Meer info m.b.t. het ondertekenen vind je op de website van Interimsign.)

 

ARBEIDSREGLEMENT

 

Ook dient de student steeds een kopie van het arbeidsreglement te ontvangen, zowel van WERKERS als van het inlenend bedrijf.

 

Als werkgever, ongeacht of u behoort tot de privésector of de publieke sector, moet u een arbeidsreglement opstellen vanaf het moment dat uw eerste werknemer tewerkgesteld wordt. Binnen de acht dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement (of van de aanpassing van het oude arbeidsreglement) moet u - de werkgever - een kopie van het document versturen naar de sociaal inspecteur. Goed nieuws! Sinds 15 mei 2019 kan dit online via: https://www.arbeidsreglement.belgie.be/. Hou er rekening mee dat iedere werknemer (en dus ook iedere uitzendkracht en jobstudent) een exemplaar van uw arbeidsreglement moet ontvangen.

 

BIJZONDERE BESCHERMING

 

Jobstudenten genieten een speciale bescherming op de werkvloer. Een student mag niet zomaar blootgesteld worden aan risico’s!

Voor bepaalde activiteiten moeten studenten vooraf een medisch onderzoek ondergaan en sommige gevaarlijke jobs zijn zelfs ronduit verboden voor jobstudenten.

Zo mogen studenten nooit een veiligheidsfunctie uitoefenen en kunnen zijn dus onder geen enkele voorwaarde met een heftruck of tractor rijden.

Meer info vind je hier : Ik ben jobstudent

 

DIMONA

 

Tenslotte moet de Dimona-aangifte steeds tijdig uitgevoerd worden. Het contingent van 600 uren wordt door de RSZ-bijgehouden aan de hand van de Dimona-aangiftes. De RSZ aanvaardt enkel tijdige aangiftes nl. aangiftes die voorafgaand aan de tewerkstelling zijn geregistreerd. Laattijdige aangiftes worden onmiddellijk gesanctioneerd door het voordelig RSZ-tarief niet toe te kennen. Deze prestaties worden door de RSZ dus automatisch aangerekend aan het volledige RSZ-tarief!

Via student@work is de student steeds op de hoogte van zijn/haar contingent.

 

ELEKTRONISCHE LOONBRIEVEN

 

De student zal de loonbonnen steeds elektronisch ontvangen. In principe ontvangt hij/zij elke week, na de verloning een e-mail of een SMS met hierin de boodschap dat er voor hem/haar een nieuwe loonbrief klaar staat in zijn/haar persoonlijke Adminbox van www.interimsign.be

 


 

STUDENTEN? WIE, WAT, HOE?

 

WIE IS STUDENT?

 

Een student heeft als hoofdactiviteit ‘het behalen van een diploma’ (studeren), is ingeschreven in een onderwijsinstelling (dagonderwijs) én heeft zijn studies niet stopgezet tijdens het schooljaar.
Er is geen maximumleeftijd voor studenten. De minimumleeftijd is minstens 16 jaar of 15 jaar indien de student de eerste 2 leerjaren van het middelbaar onderwijs gunstig heeft doorlopen.

 

HOEVEEL EN WANNEER MAG EEN STUDENT WERKEN?

 

Sinds 1 januari 2023 mag een student tot 600 uur per jaar werken tegen deze verlaagde sociale bijdragen, in plaats van 475 uur. Dat heeft gevolgen, bijvoorbeeld voor het ‘ten laste’ zijn van de ouders en de kinderbijslag.

Wie meer uren wil werken is vanaf het 601e uur de volledige RSZ-bijdrage verschuldigd.

Normaal werkt een student maximaal 8 uur per dag of 38 uren per week. Worden er meer uren gepresteerd, dan worden deze beschouwd als overuren. Studenten jonger dan 18 jaar mogen geen overuren presteren.
Een student die jonger is dan 18 jaar en die meer dan 6 uren per dag werkt, heeft in totaal recht op minstens 1 uur pauze per dag.

Nachtwerk (werk tussen 20.00 uur en 06.00 uur) en zondagswerk zijn niet toegelaten voor studenten, maar hierop bestaan wel enkele (sectorale) uitzonderingen.
Voor minderjarigen, zijn de regels strikter zodat voor -18-jarigen nacht- en zondagswerk in de feiten eigenlijk uitgesloten zijn.

 

HOE ZIT HET MET KINDERBIJSLAG?

 

Bij de 6de staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd. Dat wil zeggen dat de regeling anders is afhankelijk van de regio waar de student woont.

Als de student jonger is dan 18, heeft hij altijd recht op kinderbijslag, hoeveel hij ook werkt. Na die leeftijd hangt het aantal uren dat je mag werken af van je woonplaats:

  • In Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap mag men tijdens de studies zonder beperking werken met een studentenovereenkomst;

  • In Vlaanderen mag men niet meer dan 600 uur per jaar werken;

  • In Brussel mag men niet meer dan 240 uur per kwartaal werken. Tijdens de maanden juli, augustus en september geldt dit niet, op voorwaarde dat men na de zomervakantie de lessen hervat.

Let op: als men meer uren werkt dan het toegelaten aantal, dan kan men de kinderbijslag verliezen! Deze uren gelden alleen als men met een studentencontract werkt, behalve in Brussel. Daar tellen alle gewerkte uren mee, ook de uren die je via een ‘gewone arbeidsovereenkomst presteert.

Voor meer informatie kan je terecht bij de regionale kinderbijslagfonds via onderstaande websites:

WAT MET DE SOCIALE BIJDRAGEN EN BELASTINGEN?

 

De student betaalt op het loon voor de eerste 600 uren van de tewerkstelling slechts 2,71% solidariteitsbijdrage.

Bovendien geldt voor deze uren een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

In principe blijft de student ten laste van zijn ouders tenzij hij meer verdient dan 12.422,50€ bruto (afhankelijk van de gezinssituatie) per jaar (2024). De student zelf zal pas belastingen betalen als zijn brutoloon hoger is dan 14.514,29€ (2023) of 15.100€ (2024).

Op de website www.studentatwork.be en de website van de FOD financiën staan de actuele bedragen, rekening houdend met de specifieke gezinssituatie.

 

 

KUNNEN JONGE ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN BELGIË WERKEN ALS STUDENT?

 

Ja, natuurlijk, als ze voldoen aan alle voorwaarden voor studentenarbeid en beschikken over de juiste verblijfs- en arbeidsvergunning. Het is echter niet zo simpel om aan hen uit te leggen hoe de studentenwetgeving in elkaar zit. Daarom heeft ESF samen met Thomas More Hogeschool, VDAB en enkele andere partners een brochure uitgewerkt om anderstalige nieuwkomers zo goed mogelijk te informeren. Deze brochures staan ter beschikking op deze website in het Nederlands, Engels én Arabisch.

 

 

NOG VRAGEN?

 

Nog meer praktische info voor onze jobstudenten kan je HIER vinden.

Aandachtspunten voor bedrijven die jobstudenten willen tewerkstellen vind je HIER.

Neem contact op met onze medewerkers in één van onze kantoren of vul het contactformulier in zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen.

 

 

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina