Jobstudenten

Steeds vaker worden studenten ingeschakeld om  arbeidspieken op te vangen of om vaste werknemers die met vakantie gaan te vervangen.  Studenten kunnen sinds 1 januari 2017 gedurende 475 uren per kalenderjaar tewerkgesteld worden aan een voordelige RSZ-bijdrage: de werkgeversbijdrage bedraagt slecht 5,43%, de student zelf betaalt slechts 2,71% solidariteitsbijdrage.

Een uiterst belangrijke voorwaarde om te kunnen genieten van de gunstige studentenregeling is het respecteren van de regels mbt studentenarbeid. Dit begint met het afsluiten van een studentenovereenkomst: deze overeenkomst wordt verplicht schriftelijk afgesloten en moet steeds in 2-voud worden opgesteld. Ook dient de student steeds een kopie van het arbeidsreglement te ontvangen en bovendien geniet een student een bijzondere bescherming voor wat betreft bescherming en preventie op het werk. Tenslotte moet de Dimona-aangifte steeds tijdig uitgevoerd worden.

Het contingent van 475 uren wordt door de RSZ-bijgehouden aan de hand van de Dimona-aangiftes. De RSZ aanvaardt enkel tijdige aangiftes nl. aangiftes die voorafgaand aan de tewerkstelling zijn geregistreerd.
Laattijdige aangiftes worden onmiddellijk gesanctioneerd door het voordelig RSZ-tarief niet toe te kennen. Deze prestaties worden door de RSZ dus automatisch aangerekend aan het vollege RSZ-tarief!

De student kan via de online toepassing www.studentatwork.be zijn persoonlijke teller raadplegen en een attest afdrukken.

WERKERS en studenten

De tewerkstelling van studenten is door de extra administratieve verplichtingen en de extra bescherming, een complexe zaak. Als uitzendkantoor willen wij voor de tewerkstelling van studenten onze diensten graag aanbieden aan uw bedrijf.

Niet alleen kunnen wij voor u geschikte studenten zoeken, ook kunnen wij de volledige administratie overnemen van studenten die u zelf selecteert.


Studenten? Wie, wat, hoe?

Wie is student?

Een student heeft als hoofdactiviteit ‘student’, is ingeschreven in een onderwijsinstelling (dagonderwijs) én heeft zijn studies niet stopgezet tijdens het schooljaar.
Er is geen maximum leeftijd voor studenten. De minimumleeftijd is minstens 16 jaar of 15 jaar indien de student de eerste 2 leerjaren van het middelbaar onderwijs gunstig heeft doorlopen.

Hoeveel en wanneer mag een student werken?

Algemeen kan en mag een student 475 uren per kalenderjaar werken aan het gunstig RSZ-tarief. Meer werken kan, maar dan is wel de volledige RSZ-bijdrage verschuldigd.

Normaal werkt een student maximaal 8 uur per dag of 38 uren per week. Worden er meer uren gepresteerd, dan worden deze beschouwd als overuren. Studenten jonger dan 18 jaar mogen geen overuren presteren.
Een student die jonger is dan 18 jaar  en die meer dan 6 uren per dag werkt, heeft in totaal recht op minstens 1 uur pauze per dag.

Nachtwerk (werk tussen 20.00 uur en 06.00 uur) en zondagswerk zijn niet toegelaten voor studenten, maar hierop bestaan wel enkele uitzonderingen.
Voor minderjarigen, zijn de regels strikter zodat voor -18-jarigen nacht- en zondagswerk in de feiten eigenlijk uitgesloten zijn.

Hoe zit het met belastingen en kinderbijslag?

Bij de 6de staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd. Dat wil zeggen dat de regeling anders is afhankelijk van de regio waar de student woont. De informatie hierover, vind men daarom op de volgende websites:

De student betaalt op het loon voor de eerste 475 uren van de tewerkstelling slechts 2,71% solidariteitsbijdrage. Bovendien geldt voor deze uren een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

In principe blijft de student ten laste van zijn ouders tenzij hij meer verdient dan 4.162,50€ bruto (afhankelijk van de gezinssituatie) per jaar (2019). Op de website www.studentatwork.be staan de actuele bedragen, rekening houdend met de specifieke gezinssituatie.

De student zelf zal pas belastingen betalen als zijn brutloon hoger is dan 12.657,14€ (2019).

Kunnen jonge anderstalige nieuwkomers in België werken als student?

Ja, natuurlijk, als ze voldoen aan alle voorwaarden en beschikken over de juiste verblijfs- en arbeidsvergunning. Het is echter niet zo simpel om aan hen uit te leggen hoe de studentenwetgeving in elkaar zit. Daarom heeft ESF samen met Thoma More Hogeschool, VDAB en enkele andere partners een brochure uitgewerkt om anderstalige nieuwkomers zo goed mogelijk te informeren. Deze borchures staan ter beschikking op deze website in het Nederlands, Engels én Arabisch. 

 

Download hier onze brochure!

 

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

Ben ik verplicht elektronische arbeidsovereenkomsten te aanvaarden?

Op zich ben je niet verplicht om elektronische arbeidsovereenkomsten te aanvaarden. Door een gewijzigde wetgeving zijn wij echter wel verplicht om je het contract te bezorgen voor je aan de slag gaat. De elektronische weg is vaak de enige mogelijkheid om aan deze verplichting te voldoen.

De elektronische arbeidsovereenkomsten bieden enkele interessante voordelen: