Vragen & antwoorden

Ik ben (kandidaat) uitzendkracht

Gefeliciteerd! We zijn verheugd dat je voor ons komt werken. Om je goed voor te bereiden op je eerste werkdag, delen we graag de volgende essentiële informatie met je:

 

 • Bekijk onze onthaalbrochure voor de belangrijkste informatie over de samenwerking tussen jou, het uitzendkantoor WERKERS en het bedrijf waar je gaat werken.
 • Het arbeidsreglement is een cruciaal document dat de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer bevat. Het is verplicht en wordt aangepast volgens de geldende wetgeving. Als uitzendkracht ontvang je ook het arbeidsreglement van het bedrijf waar je gaat werken, om misverstanden op de werkvloer te voorkomen.
 • Lees de tekst met rechten en plichten van zowel de uitzendkracht als het uitzendbureau
 • Ontvang praktische informatie over je elektronische arbeidsovereenkomsten, loonfiches en de handleiding van Interimsign.
 • Als je in de land- en/of tuinbouw gaat werken, is een Tetanus-vaccinatie verplicht. Informatie hierover vind je in ons infoblad, waarin wordt uitgelegd waarom dit zo belangrijk is voor je gezondheid.
 • Om je te helpen bij het interpreteren van je arbeidsovereenkomst, vind je hier een voorbeeld arbeidsovereenkomst met extra uitleg.
 • Om je te helpen bij het interpreteren van je loonbrief, vind je hier een voorbeeld loonbrief met extra uitleg.
 • De praktische uitleg over je werk, waar je wordt verwacht, wanneer en hoe laat wordt vastgelegd in je eerste arbeidsovereenkomst. Eén van onze consulenten zal je uitnodigen voor een gesprek om alles duidelijk te overlopen, zodat je goed voorbereid bent om je nieuwe job te starten.

Heb je nog vragen of is er iets niet duidelijk, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. We helpen je graag verder.

 

We kijken uit naar onze mooie samenwerking en wensen je veel plezier en succes met je nieuwe baan.

 

Vriendelijke groeten,

Je team WERKERS in uitzenden

Ja, ook onze uitzendkrachten hebben recht op opleiding. Om de opleiding van werknemers te ondersteunen verplicht de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werkgevers die meer dan 20 werknemers in dienst hebben om opleidingsplannen op te stellen. Lees hier wat ons jaarlijks opleidingsplan jou te bieden heeft.

Het is belangrijk dat je ontspannen en zelfverzekerd overkomt. Lees onze tips:

Kom op tijd

Om ervoor te zorgen dat het interview goed verloopt, moet je eerst en vooral ontspannen en op tijd ter plekke geraken. Meld je minstens 10 minuten voor je afspraak aan bij de receptie.

Op die manier krijg je de kans om de werkomgeving in je op te nemen en de sfeer op te snuiven.

Geraak je er niet op tijd door omstandigheden? Breng het bedrijf op de hoogte. Zo beperk je de schade.

Wees beleefd en vriendelijk tegen iedereen die je aanspreekt

Je sollicitatie begint van zodra je een voet op het bedrijfsterrein zet. Wees beleefd en vriendelijk tegen iedereen die je aanspreekt.

Blijf jezelf

Blijf zoveel mogelijk jezelf, maak oogcontact en spreek duidelijk.

Let op je lichaamstaal

Speel niet met je pen, bijt niet op je nagels, zit mooi recht…

Antwoord concreet

 • Antwoord concreet en duidelijk op alle vragen. Het is een goed idee om met een voorbeeld aan te tonen dat je over een bepaalde vaardigheid beschikt. Vraagt de werkgever bijvoorbeeld of je stressbestendig bent, dan kan je dit toelichten aan de hand van een situatie uit het verleden.
 • Vermijd zoveel mogelijk 'mmm', 'ik weet het niet' of 'euh'.
 • Laat je niet van de wijs brengen door directe vragen, ook niet door de vraag 'hoeveel wil je verdienen'. Soms gebeurt het wel eens dat de werkgever je bewust provoceert om je te testen. Blijf ook dan beleefd.

Wees enthousiast

Toon je enthousiasme. Ook al is het je zoveelste sollicitatiegesprek met telkens dezelfde vragen. De interviewer wil iemand die gemotiveerd en opgewekt is.

Stel zelf ook vragen

Tijdens het interview mag je zelf ook verduidelijking vragen. Bijvoorbeeld over de jobinhoud, de verdere selectieprocedure… Het is een wederzijds gesprek.

Enkele voorbeelden

 • Je zegt me dat ik verantwoordelijk ben voor... Wat betekent dit concreet? Wat verwacht je van me?
 • Hoe word ik ingewerkt?
 • Wat was de aanleiding van de vacature?
 • Zijn er mogelijkheden om bij te scholen / door te groeien?
 • Kan ik een rondleiding krijgen?
 • Hoe verloopt de verdere procedure? Zijn er nog testen of gesprekken?
 • Op welke termijn zal er een beslissing genomen worden?
 • Wanneer en hoe krijg ik nieuws over mijn sollicitatie?

Zorg ervoor dat je bij het buitengaan op de laatste drie vragen een duidelijk antwoord hebt.

Bedank de werkgever

Vergeet de werkgever niet te bedanken voor de tijd en moeite die hij gedaan heeft om je te ontvangen.

De eerste indruk is belangrijk, maar de laatste indruk blijft het langste hangen.

Bron: website VDAB

Heb ik recht op maaltijdcheques?

De sectorale CAO maaltijdcheques voor PC 322 voorziet dat de toekenning van maaltijdcheques aan uitzendkrachten onder dezelfde voorwaarden gebeurt als deze bepaald door de desbetreffende CAO’s die van toepassing zijn bij het bedrijf waar u tewerkgesteld wordt.

Met andere woorden: U hebt recht op maaltijdcheques, indien een vaste werknemer in een gelijkaardige functie bij de inlener ook maaltijdcheques krijgt. Indien de vaste werknemers geen maaltijdcheques uitbetaald krijgen, heeft u daar ook geen recht op.

Het arbeidsreglement is een verplicht document waarin de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer zijn opgenomen.

Indien de wetgeving wijzigt, is het vaak zo dat ook het arbeidsreglement moet aangepast worden. Een actuele versie van het arbeidsreglement vind je hier.

 

Goed om weten! Indien u start als uitzendkracht moet u ook het arbeidsreglement ontvangen van het inlenend bedrijf (het bedrijf waar u gaat werken). Zo voorkomt u misverstanden op de werkvloer.

Arbeiders en bedienden die werken als uitzendkracht hebben uiteraard ook recht op vakantie en vakantiegeld!

Recht op vakantie en vakantiegeld

Het recht op vakantie en vakantiegeld wordt opgebouwd door de prestaties die het jaar voordien werden geleverd.
Het vakantiegeld dat dus in 2017 wordt betaald, heeft betrekking op de presties van 2016; in 2018 zal dit berekend worden op de prestaties 2017.
Hoe meer dagen je werkt, hoe meer vakantie en vakantiegeld je het jaar nadien krijgt.
 
Uitbetaling vakantiegeld
 
Bedienden
 
Bij bedienden wordt het vakantiegeld wekelijks mee uitbetaald met het loon.
 
Arbeiders
 
Bij arbeiders gebeurt de berekening en de uitbetaling van de vakantiegeld door de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie.Deze onafhankelijke dienst berekent de bedragen en informeert jou vervolgens rechtstreeks (periode april-mei).
 
Meer informatie is terug te vinden op www.rjv.fgov.be. Je kan ook steeds telefonisch contact opennemen op het nummer 02 627 97 60; hou steeds je rijksregisternummer bij de hand!

Heb je een klacht, dan zullen we er alles aan doen om je zo snel en goed mogelijk te helpen in onze kantoren; je kan ook terecht bij de Ombudsdienst:

Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling
Havenlaan 86 C bus 302, 1000 Brussel

ombuds@federgon.be
www.federgon.be/ombudsdienst

Net zoals alle werknemers betaal je bijdrage voor de sociale zekerheid (maximaal 13,07%) en daarnaast ook belastingen.

Opgelet: in tegenstelling tot andere werknemers bedraagt het gehanteerde minimumtarief voor de voorheffing van een uitzendkracht slechts 11,11%, meestal opgetrokken tot 18%.  Uiteindelijk moet je als uitzendkracht evenveel belastingen betalen als andere werknemers en dat betekent dat je later, bij je belastingaangifte eventueel  zal moeten bijbetalen omwille van de lagere voorheffing.  Je moet hier zeker rekening mee houden zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan!  Om dit te vermijden zal WERKERS dit met jou bespreken bij de aanvang van de eerste tewerkstelling en indien je dit verkiest zullen wij een hogere voorheffing toepassen.

Voor de uitzendsector bestaat een eigen regeling voor de toekenning en uitbetaling van de eindejaarspremie. 

Vanaf de eindejaarspremie 2016 zal voor het bepalen van het recht op de eindejaarspremie, naast het aantal dagen (65), ook het aantal uren, namelijk 494 uren tijdens de referteperiode, in aanmerking worden genomen. De referteperiode start steeds op 01/07 en eindigt op 30/06 van het daaropvolgende jaar.

Het zal dus ofwel het ene criterium, ofwel het andere criterium zijn dat wordt gebruikt om te bepalen of je recht hebt op de eindejaarspremie.

Ook worden maximum 5 dagen economische werkloosheid automatisch gelijkgesteld. Gelijkgestelde dagen wegens een arbeidsongeval komen ook in aanmerking voor de toekenning van de eindejaarspremie.

Vanaf de eindejaarspremie 2016 bedraagt de eindejaarspremie 8,33% van het brutoloon.

Nog belangrijk om weten: als je maar 60 dagen (456 uren) gewerkt als uitzendkracht en je een vast contract bekwam bij de klant meteen na je uitzendperiode, kan het Sociaal Fonds maximum 5 dagen gelijkstellen wegens deze vaste aanwerving.

Voor de start van het werk, overloop je op het kantoor van WERKERS een werkpostfiche. Op deze werkpostfiche staat duidelijk vermeld wat jouw taken zullen zijn en met welke arbeidsmiddelen je zal werken. Soms staat op de werkpostfiche ook vermeld wat je niet mag doen!

Wij vragen je om onmiddellijk contact op te nemen met het kantoor van WERKERS indien je taken toegewezen krijgt die niet op de werkpostfiche vermeld zijn of  waarvan je denkt dat je ze niet kan uitvoeren omdat je onvoldoende kennis, opleiding of ervaring hebt en zeker als je meent bij de uitvoering van opgelegde taken in onveilige situatie terecht te komen.

In het bedrijf ben je een werknemer zoals de anderen.  Met dezelfde rechten en dezelfde plichten alsook dezelfde mate van bescherming.

Een uitzendkracht krijgt hetzelfde loon als een loontrekkende werknemer, met dezelfde opleiding en ervaring, in dienst bij de gebruiker, aangeworven op hetzelfde ogenblik en voor hetzelfde werk.

WERKERS is je werkgever en betaalt dus je loon.  De betaling gebeurt op het einde van de week na je tewerkstelling met een overschrijving.  Er zal je een loonfiche met de berekening van het betaalde bedrag worden bezorgd.  Daarop vind je het loon (bruto en netto), de premies, de vergoedingen, de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

Als het bedrijf waar je werkt maaltijdcheques geeft aan zijn personeel, dan krijg jij er ook, onder dezelfde voorwaarden.

De onderneming waar je werkt, controleert je prestaties en geeft deze ook wekelijks aan ons door. Het uitzendbureau rekent je geen enkele vorm van commissieloon aan!

Uiteraard is het eenvoudigst als je je contracten ook elektronisch ondertekent. Op deze manier draag je  bij aan een beter milieu en bovendien worden al jouw contracten 5 jaar bewaard!
Toch liever papier? Geen probleem, als je langskomt op kantoor drukken we de door jou gevraagde contracten af.

Elektronische arbeidsovereenkomsten hebben écht wel enkele belangrijke voordelen:

 • je krijgt alle overeenkomsten tijdig en onmiddellijk in bezit
 • er kunnen geen overeenkomsten verloren gaan bij de verzending
 • de verzening gebeurt in een 100% beveiligde omgeving
 • de overeenkomst worden voor jou gedurende 5 jaar bewaard

Bovendien is de procedure om de arbeidsovereenkomst elektronisch te ondertekenen vrij eenvouding. Meer info is terug te vinden op www.interimsign.be.

Op zich ben je niet verplicht om elektronische arbeidsovereenkomsten te aanvaarden. Door een gewijzigde wetgeving zijn wij echter wel verplicht om je het contract te bezorgen voor je aan de slag gaat. De elektronische weg is vaak de enige mogelijkheid om aan deze verplichting te voldoen.

De elektronische arbeidsovereenkomsten bieden enkele interessante voordelen:

 • je krijgt alle overeenkomsten tijdig en onmiddellijk in bezit
 • er kunnen geen overeenkomsten verloren gaan bij de verzending
 • de verzening gebeurt in een 100% beveiligde omgeving
 • de overeenkomst worden voor jou gedurende 5 jaar bewaard

Bovendien is de procedure om de arbeidsovereenkomst elektronisch te ondertekenen vrij eenvouding. Meer info is terug te vinden op www.interimsign.be.

Telkens als WERKERS je werk aanbiedt, en jij aanvaardt het, teken je een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.  Dit contract sluit je met WERKERS.  Er wordt dus geen contract gesloten met de onderneming waar je zal werken.  WERKERS is dus je enige werkgever.

De voornaamste vermeldingen in de arbeidsovereenkomst zijn:

 • de naam en het adres van het bedrijf waar je gaat werken
 • de duur van de arbeidsovereenkomst
 • je functie in het bedrijf
 •  je brutoloon, premies, verplaatsingsonkosten, ...
 • de reden van je aanwerving (vervanging, tijdelijke vermeerdering van werk, ...)
 • de wekelijkse arbeidsduur
 • het Paritair Comité van het bedrijf waar je gaat werken
 • Eventueel de proefperiode.  Als deze niet vermeld is, zijn het de eerste drie dagen van je opdracht.  Tijdens de proefperiode kan de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder meer beëindigen, namelijk zonder opzegperiode of verbrekingsvergoedingen. 

Je tekent een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.  Als de opdracht langer duurt, zullen we je vragen een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen.  Enkel als je ermee instemt natuurlijk.

Je eerste contract van een opdracht teken je steeds op kantoor. Alle andere contracten zal je elektronisch ontvangen en ook elektronisch kunnen teken.

Elk van onze kantoren heeft vrije inschrijvingsmomenten. Tijdens deze momenten kan je steeds langskomen om je in te schrijven. Soms kunnen  de wachttijden wel oplopen.
Wil je liever niet wachten, dan maak je best een afspraak. De vrije inschrijvingsmomenten vind je hier [link]; via deze link [link] kan je een afspraak maken.

Je bent uiteraard volledig vrij om je in te schrijven! Je kan wel slechts aan de slag als uitzendkracht voor WERKERS na een persoonlijk gesprek op één van onze kantoren.  In een persoonlijk gesprek zullen wij onze werking  toelichten, de vacature waarvoor je solliciteert in detail uitleggen en de inschrijving vastleggen.  Dit is nog geen arbeidsovereenkomst.

Bij een inschrijving noteren we je persoonsgegevens, overlopen we je opleiding, ervaring, kennis, vaardigheden, … evenals je wensen en verlangens. Een inschrijving is éénmalig en je blijft vrij in het al dan niet aanvaarden van een bepaalde opdracht.  Voor een inschrijving vragen wij uiteraard geen enkele financiële bijdrage!

Je kan eenvoudig op een vacature reageren door rechtstreeks te klikken op de ‘solliciteerknop’ op de website. Op deze manier komt je sollicitatie onmiddellijk bij onze consulenten terecht en kunnen we je contacteren voor een inschrijving. Je kan op de website ook al aanduiden wanneer je beschikbaar bent om je in te schrijven.

Geen antwoord op uw vraag?

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met één van onze kantoren, we helpen je graag verder.