Uitzendwerk

Uitzendwerk is een tijdelijk werk dat wordt uitgevoerd door een werknemer (de uitzendkracht), voor rekening van een werkgever (het uitzendbureau), bij een derde (de klant-gebruiker).

Bij uitzendarbeid ontstaat bijgevolg een driehoeksverhouding tussen 3 partijen:

 • het uitzendbureau: het bedrijf dat de uitzendkracht aanwerft om deze ter beschikking te stellen van een klant-gebruiker;
 • de uitzendkracht: de werknemer die een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid sluit om ter beschikking te worden gesteld van een klant-gebruiker;
 • de klant-gebruiker: het bedrijf dat een beroep doet op een uitzendbureau om tijdelijk over een werknemer te kunnen beschikken.

Toegelaten uitzendarbeid is de activiteit die wordt uitgeoefend op grond van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en tot doel heeft: 

 • te voorzien in de vervanging van een vaste werknemer;
 • te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk;
 • te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk;
 • instroom van werknemers te voorzien.

De maximumduur tijdens dewelke uitzendarbeid toegelaten is, alsook de procedure die moet worden gevolgd om een beroep te mogen doen op uitzendarbeid, verschillen al naargelang het om vervanging, vermeerdering van werk of uitzonderlijk werk gaat. Daarenboven kan de duur en de procedure die door desgevallend de klant of het uitzendbureau moet nageleefd worden, variƫren afhankelijk van het feit of er een vakbondsafvaardiging aanwezig is binnen de onderneming van de klant.

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

Hebben jullie een online klantenzone?

Standaard krijgt u een wekelijkse link zodat u tijdelijk kan inloggen om de prestaties in te geven.

U kan ook kiezen voor een account: dan heeft u ten allen tijde toegang tot uw klantenomgeving. 
U heeft dan toegang tot:

 • Planning
 • Prestaties
 • Facturen
 • Sociale balans

Heeft u nog geen account? Neem dan conta...

Veelgestelde vragen