Seizoenarbeid

 

WAT IS SEIZOENARBEID?

 

Seizoenarbeid (officieel gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw) is een specifiek tewerkstellingsregime dat in het leven is geroepen om de land- en tuinbouwsector toe te laten op een flexibele manier arbeidskrachten te werk te stellen. Deze regeling kan ook toegepast worden door uitzendkantoren bij het ter beschikking stellen van uitzendkrachten op land- en tuinbouwbedrijven.

De grondslag van deze flexibiliteit zijn dagcontracten. De seizoenarbeider zelf krijgt per kalenderjaar een totaal quotum van een maximumaantal dagen. Dit quotum geldt voor gelegenheidsarbeid in de landbouw, tuinbouw én horeca.

Sinds 1 juli 2023 gelden volgende quota voor vaste gelegenheidsarbeiders:

 • Tuinbouw: 100 dagen
 • Landbouw: 50 dagen
 • Melkveehouderij/dierlijke sectoren: 100 halve dagen
 • Horeca: 50 dagen per werknemer (= contingent werknemer); 200 dagen per werkgever (= contingent werkgever)

Voor seizoenarbeiders die via uitzendarbeid aan het werk zijn, blijft de oude regeling gelden, zijnde 65 dagen in de tuinbouw of 30 dagen in de landbouw. Zij kunnen niet aan de slag in de regeling van de halve dagen in de dierlijke sectoren.

Voor de registratie van de tewerkstelling krijgt de seizoenarbeider een gelegenheidsformulier, dat dagelijks wordt ingevuld.

Wie in aanmerking wil komen om te werken als seizoenarbeider:

 • Mag gedurende het kalenderjaar nog niet het maximumaantal dagen gewerkt hebben in de sectoren landbouw, tuinbouw én horeca;
 • En mag gedurende 180 dagen voorafgaand aan de tewerkstelling niet als reguliere werknemer gewerkt hebben met een vast of tijdelijk contract in de sectoren land- en tuinbouw of horeca, behalve wie minder dan 6 weken gewerkt heeft als reguliere werknemer of uitzendkracht met een contract van bepaalde duur.

 

Voor de land- en tuinbouwbedrijven zelf zijn er geen beperkingen, zij kunnen dus het hele jaar door met seizoenarbeiders werken. Voor de horecabedrijven (PC 302) dus wel. Belangrijk om weten is nog dat de sector 'Aanleg en Onderhoud van Parken en Tuinen’ (pc 145.04) géén gebruik kan maken van deze bijzondere regeling. Dit geldt ook voor de sector van de ‘Technische Landbouwwerken’ (PC 132).

Meer informatie kan u vinden op de website van de RSZ.

 

 

LAND- EN TUINBOUWSECTOR

 

WERKERS werkt als erkend uitzendkantoor volgens het wettelijke principe van uitzendarbeid. Onze oorsprong ligt in de land- en tuinbouwsector.

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat van onze activiteit wordt georganiseerd onder de regeling ‘seizoenarbeid’. Bedrijven die op WERKERS vertrouwen voor de tewerkstelling van seizoenarbeiders doen dit omdat ze:

 • De seizoenregeling complex vinden
 • Zo weinig mogelijk administratie willen
 • Zelf geen seizoenarbeiders kunnen vinden
 • Hierdoor zeer flexibel kunnen werken
 • De selectie willen overlaten aan professionelen
 • Perfect kunnen budgetteren omdat op voorhand een duidelijke offerte wordt gemaakt

 

HOE WERKEN WE?

 

De samenwerking kan starten vanaf het moment dat we de modaliteiten van onze samenwerking hebben vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Deze overeenkomst zorgt ervoor dat prijs, regeling feestdagen, … duidelijk omschreven staan en vastliggen.

 

Van elke vacature die we krijgen, maken we eerst een functie- en profielanalyse. Uiteindelijk willen we een zo goed mogelijk zicht krijgen op de vacante functie en op de eisen die u stelt aan de werknemer die deze functie moet uitvoeren.

 

Hierbij houden we rekening met opleiding, ervaring maar ook met competenties en bedrijfscultuur.

 

Alle kandidaat-uitzendkrachten worden door ons gescreend. Dat betekent dat alle kandidaten langskomen op kantoor en een interview hebben met onze consulenten. In dit interview komen niet alleen opleiding en ervaring aan bod, maar ook de wensen en verlangens van de uitzendkracht (wat wil deze doen, beschikbaarheid, vervoer, …). Ook worden de vooropgestelde competenties bevraagd en indien gewenst worden er testen afgenomen. Specifieke attesten, diploma’s, … worden altijd opgevraagd en bewaard. Indien nodig wordt een medisch onderzoek voorzien.

 

Afhankelijk van de procedure die we afspreken heeft u steeds het laatste woord wanneer een uitzendkracht start op uw bedrijf. U heeft steeds de mogelijkheid de uitzendkracht zelf te spreken voor aanvang van het werk. Voor korte en eenvoudige opdrachten gebeurt dit niet vaak omdat daar in de praktijk te weinig tijd voor is, bovendien vertrouwen de meeste bedrijven op onze expertise voor wat betreft de selectie van kandidaten.

 

In geval van tewerkstelling is de administratie zeer eenvoudig: u geeft ons op voorhand de planning door, wij zorgen voor de verplichte dimona-aangifte, voor uw contracten en die van de uitzendkracht en natuurlijk voor de plukkaart. Na afloop van de week geeft u ons via een digitale prestatiestaat de werkelijk gepresteerde uren door. Tot slot volgt dan nog de uitbetaling en de facturatie.

 

Bij de start van een uitzendkracht staat bij ons een correct onthaal centraal. Hierbij baseren we ons op onze algemene onthaalbrochure en ook op de door u opgemaakte (wettelijk verplichte) werkpostfiche.

 

Na de tewerkstelling als seizoenarbeider kan deze werknemer nog verder werken als reguliere uitzendkracht.

Tenslotte heeft u steeds de mogelijkheid om een uitzendkracht na een bepaalde tewerkstellingsperiode vast in dienst te nemen. U kan de uitzendkracht eventueel vroeger in dienst nemen door het betalen van een selectievergoeding.

 

 

WAAROM WERKERS?

 

 • Onze consulenten hebben een zeer grote sectorkennis
 • Omdat wij een erkend uitzendkantoor zijn. U kunt dus gerust met ons samenwerken
 • U kunt rekenen op een correcte administratie
 • Wij staan voor kwaliteit in het selecteren van uitzendkrachten
 • U ervaart bij WERKERS een verregaande dienstverlening
 • Bij WERKERS vindt u een transparante verloning en prijszetting

 

WIST U DAT?

Wij niet alleen seizoenarbeiders tewerkstellen die we zelf selecteren? In bepaalde gevallen kunt u ervoor kiezen om uw seizoenarbeiders niet zelf onder contract te plaatsen maar bij WERKERS.

Ook bieden wij de mogelijkheid om uw seizoenarbeiders na afloop van het maximumaantal dagen als uitzendkracht verder onder contract te plaatsen rechtstreeks bij u: de seizoenarbeider kan zijn resterende 35 dagen bij u preseren, u kan verder werken met uw vertrouwde ploeg, met grote flexibiliteit en tegen een betaalbare prijs. Wij volgen uw HR administratie verder op, zonder kopzorgen.

 

OP ZOEK NAAR SEIZOENARBEIDERS? NOG VRAGEN?

Meer informatie over de nieuwe regeling rond seizoenarbeid vanaf 1/7/2023 kan u HIER vinden.

Neem contact op met onze medewerkers in één van onze kantoren of vul het contactformulier in zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen.

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

Moet ik me inschrijven?

Je bent uiteraard volledig vrij om je in te schrijven! Je kan wel slechts aan de slag als uitzendkracht voor WERKERS na een persoonlijk gesprek op één van onze kantoren.  In een persoonlijk gesprek zullen wij onze werking  toelichten, de vacature waarvoor je solliciteert in detail uitleggen en de inschrijving vastleggen.  Dit is nog geen arbeidsovereenkomst.

Veelgestelde vragen