VOOR DE TEWERKSTELLING

De samenwerking start altijd met een bedrijfsbezoek. In principe worden tijdens het bezoek de samenwerkingsovereenkomst en de werkpostfiche overlopen en besproken. Dit zijn 2 onontbeerlijke documenten in de samenwerking.

De samenwerkingsovereenkomst behandelt de modaliteiten van de samenwerking:

  • De prijszetting
  • De afwerving (= vaste aanwerving van de uitzendkracht na een bepaalde periode)
  • De facturatie en betaling
  • Toegelaten uitzendarbeid (incl. verbod op opeenvolgende dagcontracten)
  • Preventie en veiligheid
  • Bescherming van uw gegevens

De samenwerking kan pas worden opgestart nadat er overeenstemming is over de samenwerking en beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend. Heeft u zelf geen dubbel van de overeenkomst? Vraag deze dan op via uw kantoor van WERKERS!

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot het einde van het lopende jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd behoudens één van de partijen de samenwerkingsovereenkomst opzegt.

Ook de werkpostfiche is een basisdocument in de samenwerking: het bevat immers de essentiële informatie voor een goede selectie van uitzendkrachten alsook de veiligheidsinformatie die WERKERS nodig heeft voor een goed onthaal bij de opstart van uitzendkrachten. Meer informatie over arbeidsveiligheid is hier terug te vinden.

Bij de start van de tewerkstelling dient u de uitzendkracht een exemplaar van uw arbeidsreglement te bezorgen.

Tenslotte raden wij u ook aan uw verzekeringsmaatschappij in te lichten over het feit dat u werkt met uitzendkrachten. WERKERS heeft wel een arbeidsongevallenverzekering afgesloten maar indien de uitzendkracht schade zou toebrengen aan uw bedrijfsmiddelen of aan een derde partij tijdens de uitvoering van het werk, valt dit in principe onder uw bedrijfsverzekering, maar dan moet u wel uw maatschappij op de hoogte brengen.

TIJDENS DE TEWERKSTELLING

De contracten worden opgemaakt zoals door de klant aangeven. Bij voorkeur wordt de planning via mail doorgegeven maar dit kan ook telefonisch en dit steeds aan het regionale kantoor van WERKERS. Geef de planning steeds tijdig door om een tijdige dimona-aangifte te verzekeren!

Tijdens de tewerkstelling krijgt u van WERKERS bij elke opstart een raamovereenkomst; de raamovereenkomst wordt via mail aan u verstuurd.

De prestaties worden wekelijks opgevraagd. U zal hiervoor op vrijdagnamiddag om 14.30u een link ontvangen via email.

NA DE TEWERKSTELLING

Na de wekelijkse verwerking van de prestaties worden de facturen digitaal verstuurd.

Is de opdracht afgelopen? Dan zijn er na de betaling van de laatste factuur geen verdere zaken te regelen. Uiteraard helpen we u graag verder voor volgende opdrachten!

We geven nog graag mee dat de uitzendkracht in dienst is van WERKERS. Wij zijn dus volledig verantwoordelijk voor dimona, de loonadministratie, uitbetaling, doorstorting aan de RSZ, enzovoort. Van alle deze zaken hoeft u zich zowel tijdens als na de tewerkstelling niets aan te trekken!