Sociale dimensie

Al meer dan 40 jaar blijkt uit de praktijk dat arbeidsongeschiktheid of overlijden van de bedrijfsleiders kan leiden tot enorme verliezen voor een land- of tuinbouwbedrijf. Om deze reden ondersteunen Vlaanderen en alle Vlaamse Provincies onze hulpverlening wanneer onze leden nood hebben aan vervanghulp.

Wij staan wellicht niet genoeg stil wat de gevolgen zijn voor het bedrijf wanneer een van de bedrijfsleiders te kampen heeft met een langdurige arbeidsongeschiktheid of overlijdt.
Wij weten helaas maar al te goed wat het gevolg kan zijn:

  • Achterstallig werk op het bedrijf
  • Daling rendement
  • Gebrekkige opvolging veestapel
  • Financiële verliezen

Het is daarom niet voor niets dat de landbouwdiensten van elke provincie en ook Vlaanderen deze unieke bedrijfshulpverzekering ondersteunt.

Zij ondersteunen een deskundige en betaalbare dienstverlening om zo de continuïteit van getroffen bedrijven te waarborgen en de economische schade zoveel als mogelijk te beperken.

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina