Seizoenarbeid

Gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw, beter bekend als seizoenarbeid,  is een specifiek tewerkstellingsregime dat in het leven is geroepen om de land- en tuinbouwsector toe te laten op een flexibele manier arbeidskrachten te werk te stellen. Deze regeling kan ook toegepast worden door uitzendkantoren bij het ter beschikking stellen van uitzendkrachten op land- en tuinbouwbedrijven.

De grondslag van deze flexibiliteit zijn dagcontracten. De seizoenarbeider zelf krijgt per kalenderjaar een totaal quotum van 65 dagen.  Dit quotum geldt voor gelegenheidsarbeid in de landbouw, tuinbouw én horeca. Binnen de sector landbouw kan de seizoenarbeider maximaal 30 dagen werken per kalenderjaar, in de sector tuinbouw is dit beperkt tot 65 dagen.

Voor de registratie van de tewerkstelling  krijgt de seizoenarbeider een gelegenheidsformulier (plukkaart), dat dagelijks wordt ingevuld.

Wie in aanmerking wil komen om te werken als seizoenarbeider:

  • mag gedurende het kalenderjaar nog geen 65 dagen gewerkt hebben in de sectoren ltuinbouw, andbouw,  én horeca;
  • en mag gedurende 180 dagen voorafgaand aan de tewerkstelling niet als reguliere werknemer gewerkt hebben met een vast of tijdelijk contract in de sectoren land- en tuinbouw of horeca.

Voor de bedrijven zelf zijn er geen beperkingen, zijn kunnen dus het hele jaar door met seizoenarbeiders werken. Belangrijk om weten is nog dat de  sector 'Aanleg en Onderhoud van Parken en Tuinen’ (pc 145.04) geen gebruik kan maken van deze bijzondere regeling. Dit geldt ook voor de sector van de ‘Technische Landbouwwerken’ (PC 132).

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

Moet ik me houden aan de nieuwe spelregels omtrent opeenvolgende dagcontracten?

Ja, iedereen dient zich hieraan te houden.

Op 1/10/2018 ging een bijkomende regeling rond de opeenvolgende dagcontracten in voege. Na lange onderhandelingen binnen de NAR werd er in juli 2018 een akkoord bereikt met de sociale partners over de opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector. Dit akkoord diende als basis voor CAO nr. 108/2 dat vanaf 1/10/2018 in werking trad.

Veelgestelde vragen