Aan de hand van de doorgegeven prestaties stellen we onmiddellijk -en dus wekelijks- de factuur op, gebaseerd op het uurtarief dat contractueel bepaald werd. De factuur wordt wekelijks digitaal verstuurd.

Deze factuur geeft een overzicht van de prestaties van elke individuele uitzendkracht, eventueel opgesplitst per vestiging of kostenplaats.  De betalingstermijn van de facturen is standaard 10 dagen.

Indien u gebruik maakt van een account heeft u steeds toegang tot al uw facturen, op elke moment, op elke plaats. Wilt u hierover meer info? Neem dan contact op met je kantoor.