De Welzijnswet verplicht elke werkgever om een welzijnsbeleid te voeren. (Wet van 4 augustus 1996) De werkgever moet zich hierbij laten bijstaan door een externe dienst.

In eerste instantie lijkt dit enkel van toepassing op werkgevers en werknemers (arbeidsovereenkomst) maar de wet voorziet een verruiming van het begrip ‘werknemer’. Bijgevolg geldt de Welzijnswet voor alle personen die arbeid verrichten onder gezag van een andere persoon. Naast de werknemers zijn dit dus ook:

  • personen die een beroepsopleiding volgen
  • personen die werken met een leerovereenkomst
  • stagiairs
  • leerlingen en studenten
  • vrijwilligers
  • uitzendkrachten

Elk bedrijf dat dus werkt met uitzendkrachten, en/of zélfs alleen met uitzendkrachten, dient in overeenstemming met de Welzijnswet aan te sluiten bij een externe dienst.

De Welzijnswet voorziet dat de verplichtingen m.b.t. geneeskundig toezicht en de arbeidsongevallenverzekering bij het uitzendkantoor liggen. M.a.w. de externe dienst mag voor de tewerkgestelde uitzendkrachten geen extra vergoedingen vragen aangezien de uitzendkrachten al bij WERKERS worden ingeschreven!

Tenslotte voorziet de Welzijnswet dat het ongevallenonderzoek en het verplicht omstandig verslag moet worden opgemaakt door de inlener van de uitzendkrachten; ook hiervoor hoort samengewerkt te worden met de externe dienst.

Samengevat wordt de aansluiting bij een externe dienst door de inspectie aanzien als een garantie dat de werkgever de Welzijnswet opvolgt; omgekeerd doet een niet-aansluiting de inspectie vermoeden dat de Welzijnswet niet wordt gerespecteerd.

Uitzendkrachten ter beschikking stellen van een gebruiker waarvan WERKERS niet weet dat de verplichtingen betreffende de vigerende wetgeving worden nageleefd, is bovendien een inbreuk op Artikel 12quater van de wet van 4 augustus 1996. Mocht u nog niet aangesloten zijn, breng dit dan zo snel mogelijk in orde en laat het weten aan uw contactpersoon bij WERKERS. Een lijst van erkende externe diensten, kan u vinden op de website van de FODWASO of door HIER te klikken.

Meer informatie vindt u HIER.