Lidmaatschap Bedrijfshulp 2024

Leuven, 2 januari 2024

 

Beste leden

 

Graag willen wij u uitnodigen om uw lidmaatschap bij WERKERS agro bedrijfshulp te vernieuwen en uw ledenbijdrage te betalen voor het jaar 2024.

 

Zoals kort voor het jaareinde toegelicht, blijven onze lidgelden voor het 5e jaar op rij ongewijzigd, een weloverwogen keuze van het bestuur om onze verzekering maximaal toegankelijk te houden voor onze belangrijkste doelgroep: familiale land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen. Meer nog, startende bedrijven en overnemers tijdens hun eerste jaar van uitbating kunnen nog steeds aanspraak maken op een jaar gratis lidmaatschap in de reeks 40-0-0. Het blijft onze manier om jonge mensen in de sector dat nodige duwtje in de rug te geven dat ze meer dan ooit verdienen. Tegelijk was een aanpassing van onze uurtarieven onvermijdelijk om de gestegen kosten n.a.v. indexering en mobiliteit op te vangen. Het staat ons toe onze dienstverlening ook het komende jaar op een kwaliteitsvolle manier te blijven aanbieden. Een overzicht hiervan vindt u verder in dit bericht.

 

En dat onze dienstverlening onverminderd van belang blijft, werd het afgelopen jaar weer maar eens bewezen. De cijfers van de sociale hulpverlening vertoonden een stijging van zomaar even 20%. Met name de hulp o.w.v. ziekte kende deze stijging. In de kering diende daarom voorzichtig te worden omgesprongen met het toezeggen van hulp o.w.v. verlof. Het is een voorbeeld van keuzes maken waarbij we, trouw aan ons missie, steeds prioriteit geven aan aangesloten leden die geconfronteerd worden met een vorm van plotse arbeidsongeschiktheid. En zo mogen we zonder blozen stellen dat we onze missie blijven waarmaken, dag in, dag uit.

 

Dit alles is natuurlijk in de eerste plaats de verdienste van onze collega’s op het terrein, onze bedrijfsverzorgers. Een welgemeend woord van dank is hier dan ook op zijn plaats. Zij zijn en blijven onze belangrijkste troef en met hun dagelijkse inspanning staat of valt ons product en uw hulpgarantie.

 

We zijn dan ook blij te kunnen melden dat we het afgelopen jaar een mooi aantal nieuwe collega’s konden aantrekken. Geen evidentie in de concurrentiĆ«le arbeidsmarkt van vandaag. Maar de job van bedrijfsverzorger blijft ondanks de uitdagende kanten ervan ook zonder twijfel een van de meest veelzijdige van onze hele sector. En dat zetten we dit voorjaar graag nog eens extra in de verf met een nieuwe wervingscampagne tijdens de beurzen Agro Expo in Roeselare en Agridagen in Weelde. U bent er van harte welkom op onze stand!

 

Kortom, wij danken u alvast voor het vertrouwen en kijken uit naar onze verdere samenwerking in dit nieuwe jaar.

 

Ben Kusters,

Gedelegeerd Bestuurder

-----------------------------

 

 

Lidgeldbijdragen 2024

* De vermelde lidgeldbedragen zijn incl. 6% BTW

Bedrijfshulp direct

Leden, aangesloten in de Bedrijfshulp direct, kunnen meteen een bedrijfsverzorger krijgen. Het sociaal tarief per uur bedraagt € 21,00. Er is keuze tussen 40 verzekerde uren per week op weekdagen ofwel voor 30 uren door de week aangevuld met 4 uur op zaterdag en 4 uur op zondag.

verzekerde uren per week

hoofdlid

bijlid

arbeider

week

zaterdag

zondag

€ 21,00/uur

€ 21,00/uur

€ 21,00/uur

30

4

4

€ 578,00

€ 350,00

€ 350,00

40

0

0

€ 418,00

€ 300,00

€ 300,00

.

 

 

 

Uurtarieven bedrijfsverzorging (vanaf 01/01/2024)

* De vermelde tarieven zijn excl. 6% BTW

 

Sociaal tarief

€ 21,00

Sociale hulp > 6 maanden

€ 34,00

Verlof en familiale gebeurtenissen bij alle leden

            tot 40 uur per jaar

            meer dan 40 uur per jaar

 

€ 21,00

€ 34,00

Opvanghulp

€ 21,00

Flexwerk

€ 34,00

Stagetarief

€ 15,00

Hulp in wachttijd (tijdens duur van wachttijd)

€ 45,00

Hulpbehoevend bij aansluiting

€ 45,00

Kostendekkend tarief (niet verzekerde uren)

€ 34,00

Hulp voor arbeider

€ 21,00

Koeien scheren

€ 45,00

Stalreiniging

€ 45,00

Bijdrage in de verplaatsingskost (per prestatie)

€ 30,00

Overuren: uren > 30 of 40 uren/week of > 10 uren per dag

€ 51,00