Zodra een uitzendkracht start, wordt er een raamovereenkomsten verstuurd.

De raamovereenkomst is het eerste contract van een contractenreeks (het zogenaamde .000-contract). Dit contract wordt steeds per mail bezorgd. We vragen om de raamovereenkomst telkens ondertekend aan ons terug te bezorgen.

De raamovereenkomst vervangt de wekelijkse contracten. Alle info m.b.t. de tewerkstelling en de uitzendkrachten is steeds terug te vinden op myWerkers: wilt u hiervoor een account? Neem dan contact op met uw kantoor.