Voor PC 322 voorziet de sectorale CAO maaltijdcheques dat de toekenning van maaltijdcheques aan uitzendkrachten onder dezelfde voorwaarden gebeurt als deze bepaald door de desbetreffende CAO’s die van toepassing zijn bij de gebruikers. Het toekennen van maaltijdcheques aan uitzendkrachten gebeurt dan ook onder dezelfde voorwaarden dan deze bepaald door de desbetreffende CAO van toepassing bij uw bedrijf.

Bij het toekennen van maaltijdcheques aan uitzendkrachten gelden een aantal essentiële regels:

- Gelijk loon voor gelijk werk: Uitzendkrachten hebben recht op hetzelfde loon indien ze hetzelfde werk uitoefenen. Het expliciet uitsluiten van uitzendkrachten uit het toepassingsgebied van een sectorale of ondernemings-cao i.v.m. de toekenning van maaltijdcheques is dan ook verboden.

- Het is wettelijk verboden om werknemers met een contract van bepaalde duur minder gunstig te behandelen dan vergelijkbare werknemers met een contract van onbepaalde duur.

Het is dan ook niet mogelijk om via een ondernemings-cao uitzendkrachten uit te sluiten van maaltijdcheques, terwijl de werknemers met een contract van onbepaalde duur wel recht hebben op dit voordeel. (Arbeidshof Gent 8 oktober 2018, AR 2017/AG/73)

Conclusie:

Uw uitzendkracht heeft recht op maaltijdcheques, indien uw vaste werknemer in een gelijkaardige functie maaltijdcheques krijgt.