Artikel

Wees paraat voor de flitsactie van de SIOD!

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft in haar Actieplan voor 2020 een aantal “flitsacties” aangekondigd door de sociale inspectiediensten. Die flitsacties hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Dit neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, kunnen verbaliseren. In juli 2020 is de land- en tuinbouwsector aan de beurt!

 

CHECKLIST

Tijdens deze flitsactie kunnen de auditeurs rekening houden met de economische realiteit van hun gerechtelijk arrondissement en met de eigen prioriteiten. Op de website van de SIOD werd de checklist gepubliceerd, zodat u weet welke punten er gecontroleerd zullen worden. De checklists betekenen echter niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om zich alle documenten te laten voorleggen die hij noodzakelijk acht voor het onderzoek.

Achteraf wordt er een evaluatie voorzien van de vastgestelde inbreuken en de gegeven mogelijkheden om dit recht te zetten. Daartoe zal de betrokken inspectiedienst een maand na datum minstens één administratieve controle uitvoeren door in de beschikbare databanken na te gaan of de fouten zijn rechtgezet.

Uiteraard zijn de inspectiediensten op de hoogte van de coronamaatregel van vermeerdering van het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw, ook al staan op de checklist de oude cijfers vermeld.

 

UITZENDKRACHTEN

Indien u uitzendkrachten aan het werk heeft via onze diensten, moet u in het bezit zijn van volgende documenten:

- De samenwerkingsovereenkomst: werd bij aanvang van de samenwerking eenmalig aan u overhandigd.

- De klantenovereenkomst: wordt wekelijks naar u opgestuurd via post of via mail.

- De arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten: moet in het bezit zijn van de uitzendkracht die bij u tewerkgesteld wordt. Dit contract kan elektronisch zijn op de laptop, smartphone of tablet van de werknemer met vermelding van zijn werkrooster. Zo niet, is de bekendmaking van de werkroosters de verantwoordelijkheid van u, de gebruiker.

- De plukkaart: wordt door ons overhandigd aan elke seizoenarbeider. Dit is een papieren document.

- De door u ingevulde werkpostfiche.

 

Indien u of uw uitzendkracht niet in het bezit mocht zijn van deze documenten, kan u steeds contact opnemen met één van onze kantoren. Wij zullen u onmiddellijk de gevraagde documenten bezorgen via mail.

Ook voor uw gewone arbeiders en bedienden houdt u bovenstaande documenten best bij de hand.

 

OPGELET MET TOEGESTANE AFWEZIGHEID BIJ UW GEWONE ARBEIDERS OF BEDIENDEN!

De SIOD hecht veel belang aan de situaties waarin het inboeken van "toegestane afwezigheid" wordt toegelaten. We zetten dit graag even in de spotlicht.

De inspectie aanvaardt "toegestane afwezigheid" enkel onder volgende voorwaarden:

- Het moet kunnen blijken dat ze op verzoek van de werknemer werd aangevraagd.

- Het akkoord der partijen zal voor elke dergelijke afwezigheidsdag moeten blijken uit een geschrift met opgave van de reden.

- Op deze dagen moesten er normale arbeidsprestaties overeengekomen zijn.

- Indien het om een deeltijdse werknemer gaat, moet de werkgever het "afwijkingsdocument" (artikel 160 programmawet) effectief gebruiken voor het presteren van deze minder uren.

- Bovendien moet de afwijking telkens door de werknemer ondertekend worden.

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw kantoor.

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Aannemingswerk
Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Veel ervaring opdoen!

Pieter Van Looveren is al de vierde generatie op een familiaal melkveebedrijf in Wuustwezel. Hij is 23 jaar oud, intussen al bijna 5 jaar aan de slag als bedrijfsverzorger en daardoor al een schat aan ervaring rijker.

 

Bedrijfshulpverzekering

Stijn, 10 jaar bedrijfsverzorger

Stijn Turrekens uit Ursel is rundveespecialist en is gepassioneerd door de fokkerij. Hij is ook een vlotte kerel en een boeiend verteller. Stijn is 28 jaar en hij is nu al 10 jaar bij WERKERS aan de slag als bedrijfsverzorger in Oost- en West-Vlaanderen.

Bedrijfshulpverzekering
HR Consultant

WERKEN BIJ WERKERS?

WERKERS staat niet stil!

 

Voor onze afdeling WERKERS in uitzenden zijn we op zoek naar 2 HR consultants om ons kantoor in  Lier te versterken.

Aannemingswerk
Bedrijfshulpverzekering
HR Services
Uitzendarbeid

Onderhoudsvergoeding voor werkkledij in de tuinbouwsector

Op 13/11/2019 werd er in het Paritair Comité voor de tuinbouw een nieuwe CAO afgesloten inzake werkkledij (nr. 155832/CO/145). De vraag die steeds weer opduikt is of er een vergoeding moet betaald worden voor werkkledij. We informeren u over de belangrijkste bepalingen in deze nieuwe CAO.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
COVID-19: Zorg voor een veilige werkomgeving

Corona COVID-19: Zorg voor een veilige werkomgeving

Volg de veiligheidsaanbevelingen goed op om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan!

Aannemingswerk
Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
Uitzendarbeid