Artikel

Hoeveel dagen seizoenarbeid zijn er dit jaar?

Het akkoord rond de overeenkomst die op 22 december 2022 gesloten werd inzake de seizoenregeling 2023 en (in principe) in voege zou treden op 1 april 2023 is er nog altijd niet.

Dit akkoord is nodig opdat de bedrijven en seizoenwerknemers in de komende periode hun planning zouden kunnen maken. Via het Paritair Comité werd gevraagd dat de regering onmiddellijk na de paasvakantie een beslissing zou nemen, zodat de volgende drie onderdelen van het akkoord, die aan elkaar gekoppeld zijn, gelijktijdig op 1 april 2023 – maar dan met terugwerkende kracht – in werking konden treden:

  • De 100 dagen seizoenarbeid in alle productiesectoren van de tuinbouw én de 50 dagen in de landbouw (alsook de 100 halve dagen voor de melkveehouderij);
  • De compensatie door de overheid van de optrekking van het loon voor seizoenarbeid tot op het niveau van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) van 12,11 euro via de niet doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor de groente- en fruitteelt. Daarnaast is er ook de verlaging van het forfaitair dagloon voor berekening van de sociale bijdragen voor de landbouw, de bloemisterij en de fruitteelt;
  • De optrekking van het loon van seizoenarbeid tot het loon van de eerste categorie van vaste arbeid. Dit laatste onderdeel zal worden uitgevoerd door een cao van de sociale partners als de twee hierboven vermelde beslissingen genomen worden.

Akkoord pas vanaf 1 juli?

Deze drie maatregelen zijn moeten samen worden uitgevoerd. De kabinetten hebben reeds vergaderd over dit akkoord. Maar er is nog steeds geen beslissing genomen. Boerenbond dringt aan op duidelijkheid op korte termijn, maar vreest dat het akkoord pas op 1 juli zal kunnen worden toegepast.

Wat betekent dit in de praktijk?

Op dit ogenblik gelden de 65 dagen seizoenarbeid in de tuinbouw én 30 dagen in de landbouw. Om een hoger aantal dagen te kunnen toepassen, moet de regering ons sociaal akkoord bekrachtigen.

Als in sommige gevallen de plukkaart vol is, kan aan de werknemer een contract van bepaalde duur van maximaal 6 weken worden gegeven. Als nadien de 100 dagen van toepassing worden, kunnen nog 35 dagen seizoenarbeid worden voorzien. In dit geval is immers de 180 dagenregel niet van toepassing. Het is ook mogelijk om andere seizoenwerknemers te laten starten.

Voor ons en jullie als werkgever is het dus niet zo eenvoudig. De bal ligt nu in het kamp van de regering. Hopelijk komt er een snelle beslissing. Belangrijk is wel dat het hier gaat over een akkoord waardoor de 100 dagen seizoenarbeid zou gelden in lengte van jaren. In de toekomst moet hier dan niet meer over worden onderhandeld.

 

WERKERS volgt het thema op de voet. Zodra er nieuws is, zullen wij u hierover inlichten.

Bron: Boerenbond - Chris Botterman

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Nieuwe talenten ontdekken via uitzendarbeid

De firma Agripom/Warnez is gespecialiseerd in het telen, wassen, uitlezen en verpakken van aardappelen, voornamelijk voor de horeca en grootdistributie met onder andere Carrefour, Delhaize en Lidl als voornaamste klanten.

HR Services
Uitzendarbeid
Correcte tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België

Correcte tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België

HR Services
Uitzendarbeid
studenten - info voor onze klanten

STUDENTEN - BERICHT AAN ONZE KLANTEN

DE ZOMER GOED VOORBEREID STARTEN

HR Services
Uitzendarbeid
Werken als jobstudent

Aan de slag als jobstudent? Hou rekening met enkele belangrijke zaken!

Ga je binnenkort aan de slag voor WERKERS of heb je zin om binnenkort aan

HR Services
Uitzendarbeid