Artikel

Gunstige maatregelen voor studenten door covid-19!

De zomer is in zicht. Traditiegetrouw worden studenten in de zomervakantie vaak ingeschakeld om arbeidspieken op te vangen of om vaste werknemers die met vakantie gaan te vervangen. Maar dit jaar is een speciaal jaar! Het coronavirus COVID-19 zorgt ervoor dat er op de arbeidsmarkt heel wat beweegt. De vitale sectoren hebben het dit jaar extra moeilijk om voldoende arbeidskrachten te vinden, nu de grenzen niet voor de volle 100% open staan. Echter, dit hoeft geen probleem te vormen. Naast een hele reeks afspraken die er overeengekomen werd met de overheden, werden er ook maatregelen genomen op het gebied van studentenarbeid om de vitale sectoren te helpen ten tijde van corona.

475 UREN

Gedurende 475 uren per kalenderjaar kunnen studenten tewerkgesteld worden aan een voordelige RSZ-bijdrage: de werkgeversbijdrage bedraagt slechts 5,43%, de student zelf betaalt slechts 2,71% solidariteitsbijdrage.

Zoals aangekondigd werden er door het kernkabinet een aantal maatregelen afgekondigd om het personeelstekort in vitale sectoren tijdens de coronacrisis aan te pakken, waaronder de neutralisatie van de uren studentenarbeid voor het 2de kwartaal 2020. De maatregelen hebben een tijdelijk karakter en gelden van 1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020. Ze zijn geldig voor alle studenten, op voorwaarde dat aan alle normale regelgeving van studentenarbeid wordt voldaan.

De uren die in Dimona gereserveerd zijn voor het 2e kwartaal en de uren die aangegeven zijn in DmfA zullen niet worden meegenomen in de berekening van het contingent. Hierdoor kan een student dit jaar extra uren werken met beperkte afhouding van RSZ-bijdrage en vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Via Student@work is de student steeds op de hoogte van zijn/haar huidige contingent. Bovendien bevat deze website steeds de laatste nieuwsberichten over de regelgeving en maatregelen voor studenten. Hou deze website dus steeds in het oog!

GEVOLGEN VOOR KINDERBIJSLAG EN FISCALITEIT

Vermits de uren in het tweede kwartaal van 2020 niet meetellen voor het contingent, zal dit ook geen invloed hebben op het kindergeld.

Er werd tevens bepaald dat de in het tweede kwartaal van 2020 gepresteerde uren studentenarbeid niet in aanmerking komen voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen op voorwaarde dat hun werkgevers hen in Dimona hebben aangegeven als “STU”. Hiermee wil men vermijden dat studenten door het verrichten van extra prestaties te veel nettobestaansmiddelen zouden hebben om nog langer ten laste te kunnen zijn van hun ouders. Er wordt bijgevolg geen rekening gehouden met het loon voor de uren studentenarbeid gepresteerd in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020.

Dat is goed nieuws, want op die manier kan de student dit jaar extra bijverdienen en kunnen werkgevers langer beroep doen op de voordelige tarieven om een student aan het werk te zetten.

Wie concrete vragen heeft omtrent het kindergeld, kan terecht op de webistes van de verschillende regio's (afhankelijk van de woonplaats van de student).

VOORWAARDEN

Uiteraard, om te kunnen genieten van de gunstige studentenregeling is het belangrijk om alle regels rond studentenarbeid te respecteren. Zo kan een student nu bijvoorbeeld niet fulltime gaan werken. Er moet nog steeds rekening gehouden worden met de uren waarop de student normaal op school wordt verwacht.

Het correct afsluiten van een studentenovereenkomst is een cruciale eerste stap. Ook dient de student steeds een kopie van het arbeidsreglement te ontvangen, zowel van het uitzendbureau als van het inlenend bedrijf. Bovendien geniet een student een bijzondere bescherming voor wat betreft bescherming en preventie op het werk. Tenslotte moet de Dimona-aangifte steeds tijdig uitgevoerd worden.

 

VAN HARTE WELKOM!

Het tewerkstellen van een student is een complexe zaak, die wij graag ter harte nemen. Wens je aan de slag te gaan voor WERKERS als jobstudent of ben je een werkgever en op zoek naar jobstudenten? Dan heten wij jou van harte welkom! Neem gerust contact op met één van onze kantoren voor een vrijblijvend gesprek.

 

Wil je meer weten over studentenarbeid in het algemeen? Lees dan ook dit artikel dat we eerder op onze website publiceerden.

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Aannemingswerk
Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Studentenarbeid anno 2019

STUDENTENARBEID

Uitzendarbeid

Nancy Peers werkt met flexibele uitzendkrachten

Tevreden klanten! Daar gaan wij voor. Al 20 jaar lang streven we daar naar én met succes.

Dat getuigde Nancy Peers van Fikona in een interview dat verscheen in Boer&Tuinder van 31 januari 2019.

Wij zijn dan ook fier om dit artikel met u te delen!

 

Uitzendarbeid

Studenten 2021: Wat is er nieuw?

HR Services
Uitzendarbeid

Uitzonderlijk beperkt bereikbaar via telefoon op 25/6/2021 vanaf 16u

TELEFONISCH BEPERKT BEREIKBAAR
 
Vanaf vrijdag namiddag 25 juni 2021 schakelen wij om naar een nieuw telefoonsysteem.
Aannemingswerk
Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid

WEES PARAAT VOOR DE CONTROLEACTIES VAN DE SIOD

OOK LAND- EN TUINBOUW KRIJGEN CONTROLES !

Uitzendarbeid