Artikel

CAO mbt Onderhoudsvergoeding voor werkkledij in de tuinbouwsector

Over enkele weken start het seizoen voor de tuinbouwbedrijven weer volop!

Vorig jaar werd er in het Paritair Comité voor de tuinbouw een nieuwe CAO afgesloten inzake werkkledij. De vraag zal dan weer opduiken of er een vergoeding moet betaald worden voor werkkledij. We informeren u over de belangrijkste bepalingen in deze nieuwe CAO.

 

Werkkledij

Belangrijk om te noteren is dat het hier enkel gaat over werkkledij. Dit is kledij die moet voorkomen dat de werknemer zich vuil maakt. Over welk soort kledij het dan gaat, is afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Ieder bedrijf kan autonoom beslissen welke kledij het best geschikt is voor het beschermen van de werknemers. Bij twijfel kan men steeds de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk inschakelen.

We vestigen er wel de aandacht op dat het niet gaat oven beschermingskledij of persoonlijke beschermingsmiddelen, die de werknemer moet beschermen tegen bepaalde gezondheids- of veiligheidsrisico’s. Deze kledij moet immers ALTIJD door de werkgever voorzien worden en dient ook door de WERKGEVER onderhouden te worden. De werknemers mogen in geen geval zelf instaan voor de aanschaf en onderhoud van dergelijke beschermingskledij of –middelen.

 

Onderhoudsvergoeding voor werknemers die zelf instaan voor het onderhoud

In een onderling schriftelijk akkoord met de werknemers, na een risicoanalyse, kan de werkgever op ondernemingsniveau afspreken dat de werknemers zelf zullen instaan voor het onderhoud van hun werkkledij. Deze werknemers hebben dan recht op een wekelijkse vergoeding ten laste van de werkgever. Deze vergoeding moet alle kosten dekken die verbonden zijn aan het onderhoud van de werkkledij.

Wat betreft de aankoop van de werkkledij, staat er duidelijk vermeld in de CAO dat deze altijd ten last valt van de werkgever. De werkkledij moet immers voldoen aan bepaalde vereisten op het vlak van kwaliteit en uniformiteit. Daarom blijft de werkkledij altijd eigendom van de werkgever. Bij uitdiensttreding van een werknemer moet de werkkledij terug aan de werkgever bezorgd worden. Wanneer de werkkledij aan vervanging toe is, is dit tevens de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Sinds 1/1/2018 werden de bedragen van de wekelijkse vergoedingen vastgelegd per sector. Het gaat om een nettovergoeding waarop geen RSZ-bijdragen en geen belastingen verschuldigd zijn:

Bloementeelt:                        2,99€/week (0,6€/dag)
Boom- en boskwekerijen:     3,83€/week (0,77€/dag)
Tuinaanleg:                           2,99€/week (0,6€/dag)
Fruitteelt:                              3,59€/week (0,72€/dag)
Groenteteelt:                         2,99€/week (0,6€/dag)
Champignonteelt:                 2,99€/week (0,6€/dag)

Per begonnen dag, hebben werknemers recht op 1/5e van de hierboven vermelde vergoeding, met een maximum van 5/5e per week.

Elk jaar op 1 januari worden deze vergoedingen geïndexeerd.

 

Drie cumulatieve voorwaarden

In de regeling die werd afgesproken in het P.C. van de tuinbouw, is uitdrukkelijk voorzien dat de bovenvermelde vergoedingen enkel verschuldigd zijn voor zover er drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  1. Het moet in de eerste plaats duidelijk zijn dat er werkkledij ter beschikking moet worden gesteld van de werknemers. Dit hangt af van de aard van de werkzaamheden.
  2. Er moet een schriftelijk akkoord afgesloten zijn tussen de werkgever en de werknemers, waarbij er wordt afgesproken dat de werknemers moeten instaan voor het onderhoud van de werkkledij.
  3. Er moet een risicoanalyse uitgevoerd zijn, eventueel door de arbeidsgeneesheer.

Indien er niet aan deze drie voorwaarden voldaan wordt, dient men geen onderhoudsvergoeding te betalen aan de werknemers.

Indien een werkgever geen werkkledij voorzien, terwijl dit in de praktijk wel noodzakelijk blijkt, is dit een inbreuk op de sociale wetgeving. Dit staat echter los van het betalen van de vergoeding.

 

Risicoanalyse

Vooraleer de werkgever ermee akkoord gaat dat de werknemer instaat voor het onderhoud van de werkkledij, moet er onderzocht worden of er mogelijke risico’s zijn wat betreft het welzijn of de gezondheid van de werknemers. Hierbij moet eventueel de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk betrokken worden. Wanneer uit deze analyse blijkt dat de risico’s voor de werknemers te hoog liggen, dient de werkgever zelf in te staan voor het onderhoud van de kledij.

 

Uniforme regeling

De CAO, die werd afgesloten op 15/6/2017, is nu nog de enige geldende CAO in de tuinbouwsector inzake werkkledij. Alle oude Cao’s werden opgeheven. Deze CAO brengt dus uniformiteit en duidelijkheid.

 

BRON: Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond – Boer&Tuinder – 16 maart 2018

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

Nancy Peers werkt met flexibele uitzendkrachten

Tevreden klanten! Daar gaan wij voor. Al 20 jaar lang streven we daar naar én met succes.

Dat getuigde Nancy Peers van Fikona in een interview dat verscheen in Boer&Tuinder van 31 januari 2019.

Wij zijn dan ook fier om dit artikel met u te delen!

 

Uitzendarbeid

Maak kennis met OiRA Parken en Tuinen en verbeter de veiligheid en gezondheid van uw werknemers!

OiRA PARKEN EN TUINEN, dé tool voor de bedrijfsleider in de groensector die de veiligheid en gezondheid voor zijn werknemers wil verbeteren!

 

HR Services
Uitzendarbeid

Opeenvolgende dagcontracten in uitzendarbeid

Opeenvolgende dagcontracten in Uitzendarbeid: Nieuwe spelregels vanaf 1/10/2018

 

HR Services
Uitzendarbeid
Opeenvolgende dagcontracten uitzendarbeid

Bezoek ons tijdens het Job Event te Waregem

Bent u werkzoekend of op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Breng ons zeker een bezoek op het Job Event te Waregem!

Uitzendarbeid

"Onze persoonlijke aanpak loont"

Afgelopen week stond WERKERS in uitzenden in de spotlight!

Boer&Tuinder (red. Jan van Bavel - Boerenbond) wijdde een heel artikel aan onze werking.

Uitzendarbeid

Sluitingsdagen eindejaarsperiode

Zoals ieder jaar wensen wij u, uw familie en uw vrienden een gezellige eindejaarsperiode, een zalig kerstfeest en een fantastisch 2019 toe!

We hopen dat u net als wij genoten heeft van een succesvol 2018 en willen graag samen met u de toekomst tegemoet kijken.

 

Aannemingswerk
Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid