Artikel

Afwijkende bedrijfsvoorheffing buitenlandse seizoenarbeiders

Door een KB van 21 maart 2021 worden de lonen van buitenlandse seizoenarbeiders onderworpen aan 18,725% bedrijfsvoorheffing.

Voor gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector geldt in principe een eenvormig tarief van 11,11% bedrijfsvoorheffing.
 
Op 25 maart 2021 verscheen een koninklijk besluit dat voorziet in een nieuw uniform tarief aan bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector die niet-inwoner zijn. Voor hen geldt vanaf nu een eenvormige bedrijfsvoorheffing van 18,725%.
 
Dit percentage moet toegepast worden op de lonen en bezoldigingen, de eindejaarspremie en de getrouwheidspremie die door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf worden toegekend aan deze gelegenheidswerkers en dit vanaf de bekendmaking van dit besluit.
 
De FOD Financiën heeft laten weten dat het statuut gelegenheidarbeider primeert en dat het percentage van 18,725 ook moet worden toegepast op uitzendkrachten die als gelegenheidsarbeider worden ingezet.
Wij melden u langs deze weg dat wij dan ook verplicht zijn om gevolg te geven aan dit nieuw KB.
Vanaf volgende loonverwerking zal 18,725% bedrijfsvoorheffing verrekend worden op het loon van de buitenlandse seizoenarbeider die niet-inwoner is in België.
 

 

BRON: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/03/21/2021020603/staatsblad

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Aannemingswerk
Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Maak kennis met OiRA Parken en Tuinen en verbeter de veiligheid en gezondheid van uw werknemers!

OiRA PARKEN EN TUINEN, dé tool voor de bedrijfsleider in de groensector die de veiligheid en gezondheid voor zijn werknemers wil verbeteren!

 

HR Services
Uitzendarbeid

Opeenvolgende dagcontracten in uitzendarbeid

Opeenvolgende dagcontracten in Uitzendarbeid: Nieuwe spelregels vanaf 1/10/2018

 

HR Services
Uitzendarbeid
Opeenvolgende dagcontracten uitzendarbeid
HR Consultant

WERKEN BIJ WERKERS?

WERKERS staat niet stil!

 

Voor onze afdeling WERKERS in uitzenden zijn we op zoek naar 2 HR consultants om ons kantoor in  Lier te versterken.

Aannemingswerk
Bedrijfshulpverzekering
HR Services
Uitzendarbeid

Studenten 2021: Wat is er nieuw?

HR Services
Uitzendarbeid

Arbeidsduur in de sector van de tuinbouw

Hoe zit het met de flexibele uren binnen de sector van de tuinbouw? Binnen het PC 145 laat een KB toe dat de overurengrens kan worden opgetrokken tot 11u/dag en 50u/week. Hier hangt wel een voorwaarde aan vast!

HR Services
Uitzendarbeid