Beheerwerken

WERKERS voert tal van werken uit in het agrarisch gebied. Al deze werken houden verband met landschapsonderhoud, landschapsbouw en agrarisch natuurbeheer.

Behalve het scheren van hagen en het onderhoud van houtkanten kan je bij ons onder andere terecht voor:

 • het aanleggen van poelen
 • het knotten van wilgen
 • allerhande maaiwerken
 • aanplantingen
 • groenonderhoud
 • het maaien van akkerranden
 • het onderhoud van wegbermen
 • het inzaaien van bloemenstroken
 • het aanleggen van erosiestroken en - dammen
 • de inrichting van wandelpaden
 • de aanleg van vlonderpaden
 • oeverrandbeheer
 • bestrijding van invasieve exoten zoals vogelkers
 • beheer en onderhoud van holle wegen

Heel wat van onze zelfstandige vennoten hebben zich gespecialiseerd in één of meerdere van deze werkzaamheden. Zij hebben geïnvesteerd in opleiding en machines om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen volgens bestek of wens van de opdrachtgever.
Onze coördinatoren volgen alle werken op van aanvraag tot oplevering. Zij zijn uw contactpunt.

Voor veel werken in het kader van agrarisch natuurbeheer, werken wij samen met het agrobeheercentrum Eco². Deze vzw, ontstaan vanuit onze eigen organisatie, is een kenniscentrum dat projecten initieert en uitwerkt ter ondersteuning van een gebiedsgericht landschapsbeheer door landbouwers. Sinds zijn ontstaan richtte het ABC zo reeds 30 zogenaamde agrobeheergroepen op. Dat zijn samenwerkingsverbanden van landbouwers die samen in een gebiedsgerichte strategie het beheer opnemen in een bepaalde regio. Sinds 2017 is het ABC bovendien erkend als thematische natuurvereniging. 

Neem zeker eens een kijkje op de website van het Agrobeheercentrum Eco² en verneem alles over de werking ervan en de lopende projecten.

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina