Voor de start van het werk, overloop je op het kantoor van WERKERS een werkpostfiche. Op deze werkpostfiche staat duidelijk vermeld wat jouw taken zullen zijn en met welke arbeidsmiddelen je zal werken. Soms staat op de werkpostfiche ook vermeld wat je niet mag doen!

Wij vragen je om onmiddellijk contact op te nemen met het kantoor van WERKERS indien je taken toegewezen krijgt die niet op de werkpostfiche vermeld zijn of  waarvan je denkt dat je ze niet kan uitvoeren omdat je onvoldoende kennis, opleiding of ervaring hebt en zeker als je meent bij de uitvoering van opgelegde taken in onveilige situatie terecht te komen.

In het bedrijf ben je een werknemer zoals de anderen.  Met dezelfde rechten en dezelfde plichten alsook dezelfde mate van bescherming.