Het arbeidsreglement is een verplicht document waarin de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer zijn opgenomen.

Indien de wetgeving wijzigt, is het vaak zo dat ook het arbeidsreglement moet aangepast worden. Een actuele versie van het arbeidsreglement vind je hier.

 

Goed om weten! Indien u start als uitzendkracht moet u ook het arbeidsreglement ontvangen van het inlenend bedrijf (het bedrijf waar u gaat werken). Zo voorkomt u misverstanden op de werkvloer.