Case

Studentenarbeid anno 2019

STUDENTENARBEID

De zomer is in zicht! Traditiegetrouw worden studenten in de zomervakantie vaak ingeschakeld om arbeidspieken op te vangen of om vaste werknemers die met vakantie gaan te vervangen.Gedurende 475 uren per kalenderjaar kunnen studenten tewerkgesteld worden aan een voordelige RSZ-bijdrage: de werkgeversbijdrage bedraagt slechts 5,43%, de student zelf betaalt slechts 2,71% solidariteitsbijdrage.Een uiterst belangrijke voorwaarde om te kunnen genieten van de gunstige studentenregeling is het respecteren van de regels rond studentenarbeid. Het correct afsluiten van een studentenovereenkomst is een crusiale eerste stap. Ook dient de student steeds een kopie van het arbeidsreglement te ontvangen, zowel van het uitzendbureau als van het inlenend bedrijf. Bovendien geniet een student een bijzondere bescherming voor wat betreft bescherming en preventie op het werk. Tenslotte moet de Dimona-aangifte steeds tijdig uitgevoerd worden.De tewerkstelling van studenten is een complexe zaak door de veelheid aan extra administratieve verplichtingen en beschermende maatregelen. Waarom niet nadenken over het uitbesteden van deze klus?
 
Hieronder staan alvast enkele belangrijke aandachtspunten:
 
 

Elektronische arbeidsovereenkomsten

Een student zal de arbeidsovereenkomst steeds elektronisch ontvangen. Wanneer er voor hem/haar een contract wordt opgemaakt, ontvangt deze student een e-mail of SMS met hierin de boodschap dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst klaar staat. De elektronische arbeidsovereenkomsten bieden enkele interessante voordelen:

- Een student heeft alle overeenkomsten tijdig en onmiddellijk in zijn/haar bezit;

- Er kunnen geen overeenkomsten verloren gaan bij de verzending;

- De verzending gebeurt in een 100% beveiligde omgeving;

- De overeenkomsten worden gedurende 5 jaar bewaard.

 

Arbeidsovereenkomst op de werkvloer

Het is VERPLICHT om een arbeidsovereenkomst steeds mee te nemen naar het werk (ofwel op papier, ofwel elektronisch). Heel eenvoudig: met een smartphone heeft de student al zijn/haar overeenkomsten steeds op zak! Heeft de student nog geen berichten gekregen mbt de elektronische arbeidsovereenkomsten? Laat hem/haar snel contact opnemen met ons kantoor en bezorg ons zijn/haar emailadres of GSM-nummer. Onze medewerkers helpen hem/haar graag op weg om zijn/haar eerste contract elektronisch te ondertekenen. Meer info mbt het ondertekenen vind je op de website van Interimsign.

 

Arbeidsreglement

Als werkgever, ongeacht of u behoort tot de privésector of de publieke sector, moet u een arbeidsreglement opstellen vanaf het moment dat uw eerste werknemer tewerkgesteld wordt. Binnen de acht dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsregelement (of van de aanpassing van het oude arbeidsregelement) moet u - de werkgever - een kopie van het document versturen naar de sociaal inspecteur. Goed nieuws! Sinds 15 mei 2019 kan dit online via: https://www.arbeidsreglement.belgie.be/ . Hou er rekening mee dat iedere werknemer (en dus ook iedere uitzendkracht en jobstudent) een exemplaar van uw arbeidsregelment moet ontvangen.

 

Elektronische loonbonnen

Ook de loonbonnen zal de student steeds elektronisch ontvangen. In principe ontvangt hij/zij elke week, na de verloning een e-mail of een SMS met hierin de boodschap dat er voor hem/haar een nieuwe loonbon klaar staat in zijn/haar persoonlijke Adminbox van www.interimsign.be . Eén keer per maand zal de student per post de loonbonnen van de afgelopen maand op papier ontvangen.

 

457 uren

Ook in 2019 mag men maximum 475u als student werken met beperkte afhouding van RSZ-bijdrage en vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Via student@work is de student steeds op de hoogte van zijn/haar contingent. Meer info over studentenarbeid vind je ook steeds op www.ikbenjobstudent.be.

 

Kinderbijslag

Tot slot verwijzen we graag naar de hervormingen rond de kinderbijslag. Bij de 6e staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd. Dat wil zeggen dat de regeling sinds 1/1/2019 afhangt van de regio (gewest) waar de student woont. Naargelang de regio verschillen de systemen wat betreft het bedrag, de keuze van de uitbetalingsinstelling, en het systeem studeren en werken. Neem een kijkje op de websites van de verschillende regio's voor meer info!

Vlaanderen: Groeipakket,

Wallonië: Famiwal,

Duitstalige Gemeenschap: Ostbelgien.

Brussel: In Brussel wordt de hervorming pas in 2020 van kracht. Het beheer van de kinderbijslag blijft intussen dus nog in handen van Famifed.

 

Nog vragen?

Neem contact op met onze medewerkers in één van onze kantoren.

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Opeenvolgende dagcontracten in uitzendarbeid

Opeenvolgende dagcontracten in Uitzendarbeid: Nieuwe spelregels vanaf 1/10/2018

 

HR Services
Uitzendarbeid
Opeenvolgende dagcontracten uitzendarbeid

Het winterteam van WERKERS

Wanneer tijdens de wintermaanden sneeuw en ijzel het land dreigen lam te leggen, dan komt het winterteam van WERKERS in actie. Onze coördinatoren houden de lokale weersverwachtingen in heel Vlaanderen nauwgezet in het oog en roepen de uitvoerders op wanneer nodig.
Jobdag Floréac

JOBDAG BIJ FLOREAC MET RONDLEIDING OP 7/2/2023

WIJ ZOEKEN: Logistieke medewerkers orderpicking planten

Uitzendarbeid

Onderhoudsvergoeding voor werkkledij in de tuinbouwsector

Op 13/11/2019 werd er in het Paritair Comité voor de tuinbouw een nieuwe CAO afgesloten inzake werkkledij (nr. 155832/CO/145). De vraag die steeds weer opduikt is of er een vergoeding moet betaald worden voor werkkledij. We informeren u over de belangrijkste bepalingen in deze nieuwe CAO.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
seizoenarbeid land- en tuinbouw

Verhoging werkgeversbijdragen RSZ seizoenarbeid vanaf 1/1/2023

Verhoging van de RSZ-bijdragen door de werkgever bij seizoenwerknemer vanaf 1/1/2023

HR Services
Uitzendarbeid