Case

Studenten? Wie, wat, hoe?

Wie is student? Hoeveel en wannneer mag een student werken? Hoe zit het met belastingen en kinderbijslag? Enkele beknopte antwoorden.

Wie is student?

Een student heeft als hoofdactiviteit ‘student’, is ingeschreven in een onderwijsinstelling (dagonderwijs) én heeft zijn studies niet stopgezet tijdens het schooljaar.
Er is geen maximum leeftijd voor studenten. De minimumleeftijd is minstens 16 jaar of 15 jaar indien de student de eerste 2 leerjaren van het middelbaar onderwijs gunstig heeft doorlopen.

Hoeveel en wanneer mag een student werken?

Algemeen kan en mag een student 475 uren per kalenderjaar werken aan het gunstig RSZ-tarief. Meer werken kan, maar dan is wel de volledige RSZ-bijdrage verschuldigd.

Normaal werkt een student maximaal 8 uur per dag of 38 uren per week. Worden er meer uren gepresteerd, dan worden deze beschouwd als overuren. Studenten jonger dan 18 jaar mogen geen overuren presteren.
Een student die jonger is dan 18 jaar  en die meer dan 6 uren per dag werkt, heeft in totaal recht op minstens 1 uur pauze per dag.

Nachtwerk (werk tussen 20.00 uur en 06.00 uur) en zondagswerk zijn niet toegelaten voor studenten, maar hierop bestaan wel enkele uitzonderingen.
Voor minderjarigen, zijn de regels echter strikter zodat voor -18-jarigen nacht- en zondagswerk in de feiten eigenlijk uitgesloten zijn.

Hoe zit het met belastingen en kinderbijslag?

Een student die werkt tot en met 31 augustus van het jaar waarin hij 18 jaar wordt, heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag.

Ook voor het 3de kwartaal (juli – augustus – september) zijn er geen beperkingen; voor de overige kwartalen is de maximumgrens voor het behoud van kindergeld 240 uren.
Tenzij de student in september zijn studies niet hervat (stopt of afstudeert), dan geldt evenzeer de beperking van 240 uren.

De student betaalt op het loon voor de eerste 475 uren van de tewerkstelling slechts 2,71% solidariteitsbijdrage. Bovendien geldt voor deze uren een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

In principe blijft de student ten laste van zijn ouders tenzij hij meer verdient dan 6.660€ bruto (afhankelijk van de gezinssituatie) per jaar. Op de website www.studentatwork.be staan de actuele bedragen, rekening houdend met de specifieke gezinssituatie.

De student zelf zal pas belastingen betalen als zijn brutloon hoger is dan 10.345,84€.

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Aannemingswerk
Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Opeenvolgende dagcontracten in uitzendarbeid

Opeenvolgende dagcontracten in Uitzendarbeid: Nieuwe spelregels vanaf 1/10/2018

 

HR Services
Uitzendarbeid
Opeenvolgende dagcontracten uitzendarbeid

Het winterteam van WERKERS

Wanneer tijdens de wintermaanden sneeuw en ijzel het land dreigen lam te leggen, dan komt het winterteam van WERKERS in actie. Onze coördinatoren houden de lokale weersverwachtingen in heel Vlaanderen nauwgezet in het oog en roepen de uitvoerders op wanneer nodig.
Aannemingswerk

WEES PARAAT VOOR DE CONTROLEACTIES VAN DE SIOD

OOK LAND- EN TUINBOUW KRIJGEN OPNIEUW CONTROLES VANAF 31/8/2020!

Uitzendarbeid

Hebben gelegenheidswerknemers land- en tuinbouw recht op een uitkering wanneer zij in quarantaine moeten?

Gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw kunnen vanaf 21 augustus 2020 gebruik maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht quarantaine, ook al zijn ze slechts gebonden door mondelinge dagcontracten.

Uitzendarbeid

Werken met werknemers uit het buitenland

Doe je als bedrijf tijdens de corona-crisis beroep op buitenlandse seizoen- of gelegenheidsarbeiders?

Uitzendarbeid