Case

Maak kennis met OiRA Parken en Tuinen en verbeter de veiligheid en gezondheid van uw werknemers!

OiRA PARKEN EN TUINEN, dé tool voor de bedrijfsleider in de groensector die de veiligheid en gezondheid voor zijn werknemers wil verbeteren!

 

De gezondheid, veiligheid en preventie van uw en ons personeel staat vanzelfsprekend bovenaan de prioriteitenlijst.

Als partner voor de tewerkstelling van uw uitzendkrachten, wil WERKERS u graag op de hoogte brengen van de nieuwste tool die beschikbaar is voor de opmaak van een risicobeoordeling van uw bedrijf: OiRA of Online Interactive Risk Assessment.

Dat is goed nieuws, want naast de wettelijke verplichting om een risicoanalyse uit te voeren, kan deze tool bovendien een grote hulp zijn voor de opmaak van de werkpostfiches indien u uitzendkrachten tewerkstelt.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, kan u onze kantoren steeds contacteren per telefoon of e-mail.

Uw team WERKERS in Uitzenden

 

WAT IS OiRA?

OiRA – Online interactive Risk Assessment – is een internetplatform waarmee op een eenvoudige en gestandaardiseerde manier en in elke taal sectorale risicobeoordelingstools kunnen worden gecreëerd. Met deze webgebaseerde tool kunt u een gezondheids- en veiligheidsrisicobeoordeling van uw werkplek uitvoeren.

OiRA werd ontwikkeld in opdracht van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in nauwe samenwerking met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de sociale partners van de sector. De inhoud is gebaseerd op bestaand onderzoek en informatie uit binnen- en buitenland.

LEES HIER DE BROCHURE!!

 

OiRA GROENDIENSTEN

Oira Parken en Tuinen werd ontwikkeld voor de bedrijven ressorterend onder het paritaire comité: 145-4 en is een tool voor de bedrijfsleider in de groensector die de veiligheid en gezondheid in zijn werkplaats en op zijn werven wil verbeteren.

Het uitvoeren van een risicoanalyse op het werk is een wettelijke verplichting met als doel een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen.

Deze OiRA-tool is een hulpmiddel om te komen tot een risicoanalyse, als ze op een correcte wijze, in eer en geweten, wordt gebruikt. Het betreft een eerste diagnose of screening van de aanwezige risico’s op het niveau van de onderneming en zijn activiteiten in de Parken- en Tuinensector.

Deze diagnose kan een aanzet geven voor het uitvoeren van specifieke risicoanalyses (bijv. brandgevaar, elektrische installaties, chemische agentia, psychosociale aspecten enz.) die buiten de scope van deze OiRA-tool vallen.

De werkgever dient na het invullen van deze tool de nodige acties (bv. de voorgestelde preventiemaatregelen) te treffen om de veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats te verbeteren en om zijn preventiebeleid verder uit te bouwen.

VOER HIER UW RISICOANALYSE IN OF START EEN PROEF-SESSIE!

 

WAT MOET U DOEN?

Nadat u zich eerst geregistreerd hebt, zijn er 4 stappen om in het analyse-proces in te vullen:

1. Voorbereiding

2. Identificatie

3. Evaluatie

4. Actieplan

BEKIJK HIER WAT DEZE STAPPEN INHOUDEN!

 

VOOR WIE IS OiRA?

OiRA kan worden gebruikt door iedereen die gezondheids- en veiligheidsgerelateerde risico's op zijn werkplek wil beoordelen. Vooral voor de kleinere bedrijven heeft deze tool de meeste waarde.
OiRA is specifiek ontworpen om u te ondersteunen bij het beoordelen van de risico's op het werk en u te helpen bij het opstellen van een gedocumenteerde risicoanalyse inclusief een actieplan dat is toegespitst op de behoeften van uw bedrijf.

De werkgever en/of zijn preventieadviseur vult OiRA best zelf in, maar wel samen met een aantal werknemers. Op die manier krijgt u een objectiever beeld. Indien er een syndicale delegatie of comité voor preventie en bescherming op het werk is, dient deze geïnformeerd en geraadpleegd te worden. In een onderneming waar noch een comité, noch een syndicale afvaardiging is, moeten de werknemers zelf inspraak hebben in de welzijnsproblematiek.

U staat er niet alleen voor. Voor extra advies en expertise kan u steeds terecht bij uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk; Prevent Agri, het kenniscentrum voor arbeidsveiligheid in de Groene Sectoren; Edu+: voor vorming en begeleiding van werknemers binnen de Groene Sectoren; Toezicht op het Welzijn op het Werk; Preventie en Interim; enz.

 

WAAROM OiRA?

Er zijn tal van redenen waarom het OiRA-project werd opgezet:

- Het uitvoeren van een risicoanalyse is een wettelijke verplichting voor de werkgever. Deze tool kan u dus op weg helpen om aan deze wettelijke verplichting te voldoen.

- Een goede risicobeoordeling is de sleutel tot een gezonde werkplek. Aandacht voor het welzijn van de werknemers loont! De tijdelijke ongeschiktheid van één werknemer of het verlies van één machine beïnvloedt de productiviteit van het gehele bedrijf aanzienlijk. Kleine bedrijven moeten, in vergelijking met grote, een verlies met minder middelen en minder personeel opvangen. Door samen met de werknemers deze tool door te nemen, wordt een stap gezet naar een veiliger, gezonder en concurrentiëler bedrijf.

- Preventie is uiteraard ook belangrijk om ervoor te zorgen dat werknemers 's avonds gezond en wel naar huis kunnen gaan, en uiteindelijk nog gezond zijn op het einde van hun loopbaan.

- OiRA helpt u zicht te krijgen op de verschillende thema’s binnen het preventiebeleid en begeleidt u bij het inventariseren en analyseren van de risico’s verbonden aan de Groene Sector.

- enz.

 

WERKPOSTFICHE UITZENDKRACHTEN

Wie uitzendkrachten tewerkstelt, is verplicht om voor iedere werkpost een werkpostfiche in te vullen. De werkpostfiche is een wettelijk document en staat beschreven in het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 over het welzijn van de uitzendkrachten (KB Uitzendarbeid). De algemene principes zijn de volgende:

  • Een werkpostfiche is steeds verplicht in het geval van gezondheidstoezicht
  • De gebruiker vult de werkpostfiche in en niet het uitzendbureau
  • Het uitzendkantoor zoekt een geschikte uitzendkracht aan de hand van de werkpostfiche
  • Het uitzendbureau zorgt, na selectie van de uitzendkracht, voor het medisch onderzoek en de vaccinaties
  • Zodra de uitzendkracht bij de gebruiker werkt, staat de gebruiker in voor alle verplichtingen met betrekking tot het welzijn van deze uitzendkracht

Voor elke werkpost moet de bedrijfsleider dus een risicoanalyse uitvoeren. Een risicoanalyse bestaat uit het bestuderen van de blootstelling van werknemers aan gevaren en risico’s op de werkplek. Deze analyse geldt voor alle niveaus, vanaf de organisatie in zijn geheel tot het individu, gaande over alle werkgroepen en functies. De verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever.

Wil je meer weten over de werkpostfiche? Surf dan naar de website van Preventie&Interim!

 

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

WERKERS VAN DE TOEKOMST?

Hoe ziet de ideale arbeidskracht er in de toekomst uit? Dat is de vraag die WERKERS zich anno 2020 bezig houdt.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
WERKERS VAN DE TOEKOMST

Opeenvolgende dagcontracten in uitzendarbeid

Opeenvolgende dagcontracten in Uitzendarbeid: Nieuwe spelregels vanaf 1/10/2018

 

HR Services
Uitzendarbeid
Opeenvolgende dagcontracten uitzendarbeid

Het winterteam van WERKERS

Wanneer tijdens de wintermaanden sneeuw en ijzel het land dreigen lam te leggen, dan komt het winterteam van WERKERS in actie. Onze coördinatoren houden de lokale weersverwachtingen in heel Vlaanderen nauwgezet in het oog en roepen de uitvoerders op wanneer nodig.
Jobdag Floréac

JOBDAG BIJ FLOREAC MET RONDLEIDING OP 7/2/2023

WIJ ZOEKEN: Logistieke medewerkers orderpicking planten

Uitzendarbeid

Onderhoudsvergoeding voor werkkledij in de tuinbouwsector

Op 13/11/2019 werd er in het Paritair Comité voor de tuinbouw een nieuwe CAO afgesloten inzake werkkledij (nr. 155832/CO/145). De vraag die steeds weer opduikt is of er een vergoeding moet betaald worden voor werkkledij. We informeren u over de belangrijkste bepalingen in deze nieuwe CAO.

Bedrijfshulpverzekering
Diensten voor land- en tuinbouw
HR Services
Uitzendarbeid
seizoenarbeid land- en tuinbouw

Verhoging werkgeversbijdragen RSZ seizoenarbeid vanaf 1/1/2023

Verhoging van de RSZ-bijdragen door de werkgever bij seizoenwerknemer vanaf 1/1/2023

HR Services
Uitzendarbeid